חנות ספרים תרומה / הרשמה france

מלאכת הוצאה בשבת

מאמר לפרשת ויקהל
הרב שאול דוד בוצ'קו, 11/03/2021 11:42:21


משה רבנו קורא לעם להרים תרומה למלאכת המשכן. העם נענה בהתלהבות ותורם בנדיבות רבה, עד שמשה מבקש להפסיק את הבאת התרומות:

וַיְצַו מֹשֶׁה וַיַּעֲבִירוּ קוֹל בַּמַּחֲנֶה לֵאמֹר אִישׁ וְאִשָּׁה אַל יַעֲשׂוּ עוֹד מְלָאכָה לִתְרוּמַת הַקֹּדֶשׁ וַיִּכָּלֵא הָעָם מֵהָבִיא (שמות לו, ו).

חכמינו זיכרונם לברכה דרשו שפסוק זה נאמר בשבת, ולמדו ממנו שהוצאת חפץ מרשות היחיד לרשות הרבים היא אחת מהמלאכות שאסרה התורה לעשות בשבת:

הוצאה גופה היכא כתיבא? אמר רבי יוחנן: דאמר קרא "ויצו משה ויעבירו קול במחנה". משה היכן הוה יתיב במחנה לויה, ומחנה לויה רשות הרבים הואי, וקאמר להו לישראל: לא תפיקו ותיתו מרשות היחיד דידכו לרשות הרבים (שבת צו, ב).

[תרגום חופשי: היכן נצטווינו על מלאכת הוצאה? א"ר יוחנן: מהפסוק "ויצו משה...". משה היכן היה יושב – במחנה לוויה שהוא רשות הרבים, וכך אמר לבני ישראל: אל תוציאו ותביאו מרשות היחיד שלכם לרשות הרבים].

אפשר להסביר שדרשה זו נובעת מהקושי הלוגי בפסוק: משה מבקש שלא יעשו עוד מלאכה, כלומר שיחדלו מפעולות ההתנדבות שעשו עד לאותו הרגע. היינו מצפים שיהיה כתוב בהמשך הפסוק שהעם הפסיק ממלאכתו, אך במקום זאת נכתב "וַיִּכָּלֵא הָעָם מֵהָבִיא". מכאן שההבאה עצמה היא המלאכה המדוברת.

ברובד פנימי יותר נוכל ללמוד מהפסוק על מהותה של מלאכת ההוצאה. רבותינו בעלי התוספות כינו את ההוצאה מרשות לרשות "מלאכה גרועה",[1] משום שבשונה משאר כל המלאכות אין בה כל פעולת יצירה. מדוע אפוא היא נמנית בכלל המלאכות האסורות בשבת?

התבוננות במשכן שנבנה מתרומות בני ישראל מגלה את התשובה. במלאכת בניית המשכן עברו חפציהם של בני ישראל מרשותם הפרטית לרשות הרבים – והיו לנחלת הכלל. משמעותו וייעודו של כלי או חפץ מושפעים מן המקום שבו הוא נמצא, ויכולים להיות שונים בתכלית אם הוא נמצא ברשות הפרט או ברשות הכלל. לדוגמה, שרשרת זהב שנועדה לייפות את האישה שענדה אותה הפכה לחלק מהמשכן השייך לכלל ישראל.

שינוי ייעוד הוא דבר מהותי, ועל כן הוצאה מרשות לרשות נחשבת אחת מל"ט אבות המלאכה האסורות בשבת.[1] שבת ב, א, ד"ה "פשט בעל הבית את ידו".* על מנת להוריד את השיעורים ניתן - 1. להורידם באמצעות תוכנות או אתרים המיועדים לכך [למשל דרך לחיצה כאן]. 2. לפנות אלינו דרך הצור קשר שבאתר.

בניית אתרים | יצירת קשר