חנות ספרים תרומה / הרשמה france

לא תעמוד על דם רעך

מאמר לפרשת שמות- חובת ההצלה
הרב שאול דוד בוצ'קו, 06/01/2021 17:45:39

בפרשתנו אנו מתוודעים למשה רבנו ולחוש הצדק הטבוע בו. בשלוש הזדמנויות שונות סיכן משה את חייו כדי להציל אדם מיד רודפו:

תחילה הציל משה איש יהודי מידיו של שוטר מצרי שהתעמר בו: "וַיַּרְא אִישׁ מִצְרִי מַכֶּה אִישׁ עִבְרִי מֵאֶחָיו... וַיַּךְ אֶת הַמִּצְרִי" (שמות ב, יא-יב); לאחר מכן חילץ יהודי ממכותיו של יהודי אחר: "וְהִנֵּה שְׁנֵי אֲנָשִׁים עִבְרִים נִצִּים וַיֹּאמֶר לָרָשָׁע לָמָּה תַכֶּה רֵעֶךָ" (פס' יג); ובהזדמנות השלישית הושיע את בנות יתרו הרועות מן הרועים שהתנכלו להן: "וַיָּבֹאוּ הָרֹעִים וַיְגָרְשׁוּם וַיָּקָם מֹשֶׁה וַיּוֹשִׁעָן וַיַּשְׁקְ אֶת צֹאנָם" (פס' יז).

שלוש הצלות לפנינו – הצלת יהודי מגוי, הצלת יהודי מיהודי והצלת לא יהודיות מגויים.

התנהלותו של משה מעוגנת בחיוב המופיע בפרשת קדושים: "לֹא תַעֲמֹד עַל דַּם רֵעֶךָ" (ויקרא יט, טז), וכך נפסק להלכה בשולחן ערוך:

הרואה את חבירו טובע בים, או לסטים באין עליו, או חיה רעה באה עליו, ויכול להצילו הוא בעצמו או שישכור אחרים להציל, ולא הציל; או ששמע עובדי כוכבים או מוסרים מחשבים עליו רעה או טומנים לו פח ולא גילה אוזן חבירו והודיעו; או שידע בעובד כוכבים או באנס שהוא בא על חבירו, ויכול לפייסו בגלל חבירו ולהסיר מה שבלבו ולא פייסו, וכיוצא בדברים אלו, עובר על לא תעמוד על דם רעך (חושן משפט תכו, א).

נחלקו המפרשים עד היכן מגעת חובת ההצלה.[1] האם חייב אדם להציל את חברו גם במחיר של סיכון חייו-הוא, או שמא חובת ההצלה חלה רק כשאפשר להציל בלי להיכנס לכלל סכנה?

מהתנהלותו של משה רבנו, שסיכן את חייו שלוש פעמים, אנו למדים שוודאי שההתנהלות הראויה כוללת את הצורך במאמצי הצלה גם במחיר של סיכון עצמי.

ואולם נראה שאין מחלוקת אמיתית בדעות, אלא הפרדה בין אידיאל לבין דרישה מציאותית. דרכו של משה רבנו היא ודאי הדרך האידיאלית, אך לא כל אדם מסוגל לילך בה. האומץ הנדרש כדי לקום ולהתערב במריבה של אחרים תוך סכנת חיים ממשית איננו נחלתם של כלל האנשים, והתורה אינה מחייבת את האדם לבצע דברים שאינם ביכולתו. על כן הותירה ההלכה מרחב פעולה בין הרצוי למצוי, וכל אדם יפעל במרחב זה כפי כוחו ויכולתו.

בטווח שבין הרצוי למצוי – משה רבנו מתווה לנו את הדרך הרצויה.[1] עיינו בסמ"ע ס"ק ב, שמביא מחלוקת זו. והארכתי בזה בספרי "בעקבות המחבר" חלק ב סימן מה.* על מנת להוריד את השיעורים ניתן - 1. להורידם באמצעות תוכנות או אתרים המיועדים לכך [למשל דרך לחיצה כאן]. 2. לפנות אלינו דרך הצור קשר שבאתר.

בניית אתרים | יצירת קשר