חנות ספרים תרומה / הרשמה france

לא תכירו פנים במשפט

מאמר לפרשת דברים
הרב שאול דוד בוצ'קו, 15/07/2021 10:53:37

בפרשתנו יש כמה וכמה ביטויים המלמדים על האיסור להטות משפט: 
"וָאֲצַוֶּה אֶת שֹׁפְטֵיכֶם בָּעֵת הַהִוא לֵאמֹר שָׁמֹעַ בֵּין אֲחֵיכֶם וּשְׁפַטְתֶּם צֶדֶק בֵּין אִישׁ וּבֵין אָחִיו וּבֵין גֵּרוֹ. לֹא תַכִּירוּ פָנִים בַּמִּשְׁפָּט כַּקָּטֹן כַּגָּדֹל תִּשְׁמָעוּן לֹא תָגוּרוּ מִפְּנֵי אִישׁ כִּי הַמִּשְׁפָּט לֵא-לֹהִים הוּא וְהַדָּבָר אֲשֶׁר יִקְשֶׁה מִכֶּם תַּקְרִבוּן אֵלַי וּשְׁמַעְתִּיו (דברים א, טז-יז).
חכמינו זיכרונם לברכה לימדונו שהציווי "לֹא תַכִּירוּ פָנִים בַּמִּשְׁפָּט" איננו מכוון ישירות לשופטים אלא לאחראים על מינויָם, כפי שביאר רש"י:
לא תכירו פנים במשפט – זה הממונה להושיב הדיינין, שלא יאמר איש פלוני נאה או גבור אושיבנו דיין, איש פלוני קרובי אושיבנו דיין בעיר, והוא אינו בקי בדינין, נמצא מחייב את הזכאי ומזכה את החייב, מעלה אני על מי שמנהו כאילו הכיר פנים בדין.
וכך נפסק בשולחן ערוך:
כל המעמיד דיין שאינו הגון ואינו חכם בחכמת התורה ואינו ראוי להיות דיין, אף על פי שהוא כולו מחמדים ויש בו טובות אחרות, הרי זה שהעמידו עובר בלא תעשה (חושן משפט ח, א).
הפוסקים הרחיבו את האיסור מעבר למינוי הדיינים וקבעו כי הוא חל על כלל המינויים, שכולם צריכים להיות ענייניים. ואלו דברי ערוך השולחן: 
אלא אפילו כל הממונים וכל העוסקים בצרכי ציבור אף שאין דיניהם דין תורה, ואסורים להטות הענין בשביל אהבה או שנאה, וכל שכן על ידי לקיחת שוחד (ערוך השולחן חושן משפט ט, ה).
גם הרמ"א הרחיב את היריעה:
טובי הקהל הממונים לעסוק בצרכי רבים או יחידים, הרי הן כדיינים ואסורים להושיב ביניהם מי שפסול לדון משום רשעה (חושן משפט לז, כב).
ועוד הוסיף הרמ"א במקום אחר:
כל צרכי צבור שאינן יכולין להשוות עצמן, יש להושיב כל בעלי בתים הנותנים מס ויקבלו עליהם שכל אחד יאמר דעתו לשם שמים, וילכו אחר הרוב (שם קסג, א).
הרי לנו הוראה ברורה לכל האחראים על כספי הציבור שכל המינויים שהם ממנים יהיו ענייניים וללא שום נגיעה אישית, כדי שכל ההחלטות שתתקבלנה תהיינה לטובת הציבור ולא לטובת עצמם.* על מנת להוריד את השיעורים ניתן - 1. להורידם באמצעות תוכנות או אתרים המיועדים לכך [למשל דרך לחיצה כאן]. 2. לפנות אלינו דרך הצור קשר שבאתר.

בניית אתרים | יצירת קשר