חנות ספרים תרומה / הרשמה france

שופך דם האדם באדם דמו ישפך

מאמר לפרשת נח
הרב שאול דוד בוצ'קו, 19/10/2020 13:08:54

"שופך דם האדם באדם דמו ישפך כי בצלם אלוקים עשה את האדם."

 

מה זה דם האדם באדם. נביא כאן שלשה פירושים

א.      רוב המפרשים מסבירים "באדם" בפני בני אדם, בפני עדים, ואז יתחייב מיתה על ידי בית המשפט – דמו ישפך – כי בצלם אלוקים עשה את האדם. בני אדם אינם דומים לשאר בעלי חיים שמותר להורגם כאילו האדם הוא תוצר מהתפתחות מן הקוף. הוא שונה משמעותית. ועל כן הרציחה היא פשע שאין בו סליחה כי פגע בנרצח, בבעל חי בעל צלם אלוקי, והרוצח אחראי על מעשיו היותו בעל צלם, ואינו יכול לטעון שאין לו יכולת להתגבר על יצריו. ובית משפט אחראי כי גם הדיינים הם בעל צלם ועל כתפיהם האחריות לדאוג שהחזק לא יפגע בחלש. מכל זה נראה כמה תאוריית האבולוציה שכופרים בצלם שבאדם הם מסוכנות לאנושות כי לדעתם האדם אינו אלא בעל חי מתקדם. אז הנרצח אינו אלא בעל חי שנהרג והרוצח פועל לפי הנתונים שניטעו לו בטבע. ועל כן עתיד העולם בידי החזק, ולמה לנו בתי משפט.

ב.      הגמרא מסבירה שדם האדם באדם, זה העובר שהוא דם בתוך האדם. מכאן שבלי סיבות מאוד מיוחדות ההפלה אסורה. אין אנו יודעים מתי בדיוק הנשמה האלוהית נכנסת בגופו של האדם האם מיד בהווייתו, האם אחרי ארבעים יום, האם בלידה, האם מאוחר יותר כשנהיה בר מצוה, אבל ברור שכל עובר הוא נשמה אלוקית בכח. אין לראות בעוברים סחורה או רק אבר מגוף האמא. ועל כן יש איסור לפגוע בעובר אף שאינו עדיין בן אדם.

ג.       רבינו בחיי מסביר שהתורה מרמזת כאן על המבייש את חברו "דם האדם" הנשפך בתוך האדם, כי המבייש את חברו פניו מלבינות. אף שלמעשה אין המלבין נענש במות. הרמז כאן מלמדנו עד כמה אדם צריך להיזהר ברגשות של חברו כי אדם נברא בצלם אלוקים, אינו רק מציאות פיזית אלא מציאות רוחנית. ועל כן גם פגיעה ברגשות היא חמורה מאוד.

אם כן פסוק זה בפי המפרשים מלמדנו הקדושה באדם שנברא בצלם ובגלל זה לא רק שאין לרצוח אדם אין לפגוע באדם בכוח ואין לפגוע במהות הרגשית של האדם.* על מנת להוריד את השיעורים ניתן - 1. להורידם באמצעות תוכנות או אתרים המיועדים לכך [למשל דרך לחיצה כאן]. 2. לפנות אלינו דרך הצור קשר שבאתר.

בניית אתרים | יצירת קשר