חנות ספרים תרומה / הרשמה france

כוזרי מאמר רביעי

מטרת ספר זה - "קולו של הכוזרי" - להציג בפני הקורא את המסר הרוחני הייחודי של רבי יהודה הלוי. “ספר הכוזרי“ הקדום הוא ספר אמונה יסודי, והוא עוסק בכל השאלות האמוניות הבסיסיות השייכות ליהודי המאמין בכל הדורות. דא עקא, שמפאת סגנונו הלשוני הכבד, המתורגם מערבית, הלומדים בו נתקלים בקשיים בקריאתו ובהבנתו, ומשום כך מסריו העמוקים לא הצליחו להגיע אל כל שכבות הציבור. בחיבור זה השתדלתי לבאר את דבריו של ריה“ל, וכן לפשט את דבריו העמוקים באופן שיהיו נהירים לכל קורא, ולהפוך את הספר להיות “כוזרי לכל“. יתן ה' ויתקבלו הדברים ויתפשטו בקרב ציבור הלומדים, החפצים לדעת את אמונת ה‘ הטהורה השקועה בספר זה.
הרב שאול דוד בוצ'קו, 15/12/2019 17:14:58


* על מנת להוריד את השיעורים ניתן - 1. להורידם באמצעות תוכנות או אתרים המיועדים לכך [למשל דרך לחיצה כאן]. 2. לפנות אלינו דרך הצור קשר שבאתר.

בניית אתרים | יצירת קשר