חנות ספרים תרומה / הרשמה france

מוכנות

מאמר לפרשת האזינו
הרב שאול דוד בוצ'קו, 06/10/2019 13:15:51
שירת האזינו, השוזרת יחדיו תוכחה לישראל ונבואה לכל הדורות, פותחת בפסוק תמוה:
"הַאֲזִינוּ הַשָּׁמַיִם וַאֲדַבֵּרָה וְתִשְׁמַע הָאָרֶץ אִמְרֵי פִי" (דברים לב, א).
מדוע מתבקשים השמיים והארץ להקשיב ולשמוע? והלוא בני האדם הם אלו הנתבעים לקיים את דברי ה'! ומדוע פונה משה רבנו לשמיים בלשון נוכח – "הַאֲזִינוּ הַשָּׁמַיִם", ואילו לארץ הוא מתייחס בלשון נסתר – "וְתִשְׁמַע הָאָרֶץ"?
רש"י נדרש לקושיה הראשונה ומסביר שהשמיים והארץ הם העדים הנצחיים, הקיימים לעולם, ודרכם אפשר לגמול לישראל על מעשיהם. אם יעברו ישראל חלילה על הברית ייעצרו השמיים והארץ לא תיתן את יבולה, אך אם יהיו נאמנים לברית יזכו לשפע של ירידת גשמים ולברכה גדולה בתבואה וביבול הארץ.
יש שמפרשים שהשמיים והארץ הם מטפורה המסמלת את נצחיות המסר. כשם שהשמיים והארץ אינם כלים כך תתקיים נבואת ה' בוודאות, ולא תימחה לעולם.
ויש הרואים ב"שמיים" משל לאנשים החשובים המורמים מעם, וב"ארץ" משל לאנשים הפשוטים, יושבי הארץ. משה רבנו פונה בלשון נוכח לאנשים החשובים, למנהיגי העם, ותובע מהם להאזין לדבריו, לשמש דוגמה לרבים – ומתוך כך ינהרו גם כל האנשים הפשוטים לכיוון הנכון והטוב. אל מנהיגי הציבור אפשר לדבר בלשון קשה, "וַאֲדַבֵּרָה", לדרוש דרישות גדולות וברורות, אך לשאר העם יש להעניק תורה מתוקה מדבש, להשמיע לאוזניהם הרכות את "אִמְרֵי פִי". 
לפעמים האנשים הפשוטים הם כלי קיבול, וגם בלי שיטו אוזן ובלי שאיש יפנה אליהם ישירות הם שומעים. "וְתִשְׁמַע הָאָרֶץ אִמְרֵי פִי" – הארץ תשמע מאליה, בטבעיותה. יש כאן ביטוי לאמונה בכוח הקדושה הטמון בכל אדם, במוכנות הטבועה בו לקבלת דבר ה'.  * על מנת להוריד את השיעורים ניתן - 1. להורידם באמצעות תוכנות או אתרים המיועדים לכך [למשל דרך לחיצה כאן]. 2. לפנות אלינו דרך הצור קשר שבאתר.

בניית אתרים | יצירת קשר