חנות ספרים תרומה / הרשמה france

לבחור הטוב ביותר

מאמר לפרשת צו
הרב שאול דוד בוצ'קו - נשיא הישיבה, 17/03/2019 17:11:41
משה רבנו מקהיל את כל העדה אל פתח אוהל מועד כאשר ציווהו ה', ונושא את דברו:
"וַיֹּאמֶר מֹשֶׁה אֶל הָעֵדָה זֶה הַדָּבָר אֲשֶׁר צִוָּה ה' לַעֲשׂוֹת" (ויקרא ח, ה). 
אנו הקוראים מחכים ומצפים עִם עַם ישראל לשמוע מה בפיו של משה, מהו הדבר אשר ציווה ה' לעשות – וראו זה פלא! שום ציווי איננו נשמע. משה רבנו אינו אומר דבר כי אם פותח בהכשרת הכוהנים לעבודתם לעיני העדה כולה.
והמפרשים תמהים, מה ההצגה הזאת, מדוע נדרש משה להקהיל את העדה לשווא?
רש"י מבאר כי הקהלת העדה נועדה למנוע כל אפשרות של חשד שמא בחר משה באחיו מיוזמתו. כל ישראל גם יחד יכירו ויידעו שבחירת אהרן ובניו לשמש בכהונה היא ציוויו של ה' ולא גחמה של משה לקידום אחיו. "זֶה הַדָּבָר" – הכשרת הכוהנים לכהונתם – הוא "אֲשֶׁר צִוָּה ה' לַעֲשׂוֹת".
בפסוק זה נושאת התורה מסר חשוב לעם ישראל לדורותיו: אדם שזוכה להיות בעל כוח ושררה אסור לו להשתמש בכוחו לטובת קרוביו או מקורביו! מסר זה היה חשוב דיו כדי לרכז את כל הקהל על אף שלא ביקשו מהם דבר – רק כדי שילמדו הם וצאצאיהם עד עולם שצריך לבחור להנהגה את הטוב ביותר ולא את המקורב ביותר. * על מנת להוריד את השיעורים ניתן - 1. להורידם באמצעות תוכנות או אתרים המיועדים לכך [למשל דרך לחיצה כאן]. 2. לפנות אלינו דרך הצור קשר שבאתר.

בניית אתרים | יצירת קשר