חנות ספרים תרומה / הרשמה france

"לא האמנתם בי להקדישני" - מאמר לחוקת

מדוע נענשו משה ואהרן שלא ייכנסו לארץ? מה הקשר בין המעשה שעשו לבין הכניסה לארץ? אמנם משה ואהרן לא פעלו בדיוק על פי הציווי האלוקי שקיבלו ולא קידשו את שם ה' כנדרש מהם, אך מדוע בשל כך לא יכנסו לארץ?
הרב נחום בוצ'קו, 10/07/2017 17:09:11

בס"דדבר תורה לפרשת חוקת

                                                  

"יען לא האמנתם בי להקדישני"בפרשתנו מסופר על אחת מהתלונות הקשות של עם ישראל במדבר, 'חטא מי מריבה', ותוצאותיה הקשות.

מרים נפטרה ובעקבות כך פסקו המים, ובני ישראל באו בתלונה קשה למשה רבנו, בגישה ממורמרת ובשפה חריפה. למרות זאת הקב"ה נענה ומורה למשה לדבר אל הסלע כדי שיוציא להם מים באופן ניסי. משה במקום לדבר אל הסלע מכה על הסלע ומוציא מים לכל העם, אך משה ואהרן נענשים בעקבות כך, ועונשם הוא שלא יוכלו להיכנס לארץ ישראל. וזה לשון הפסוק: "ויאמר ה' אל משה ואל אהרן: יען לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל, לכן לא תביאו את הקהל הזה אל הארץ אשר נתתי להם".

וצריך להבין – מדוע נענשו משה ואהרן שלא ייכנסו לארץ? מה הקשר בין המעשה שעשו לבין הכניסה לארץ? אמנם משה ואהרן לא פעלו בדיוק על פי הציווי האלוקי שקיבלו ולא קידשו את שם ה' כנדרש מהם, אך מדוע בשל כך לא יכנסו לארץ?


אך באמת יש לשאול שאלה מקדימה: אם מטרת הנס היתה להוציא מים מן הסלע ולהרוות את צמאון העם – מדוע ציוה הקב"ה עליהם לעשות באותו מעמד קידוש שם שמים? יש כאן כביכול 'ניצול' צורך במעשה ניסי על מנת להרוויח קידוש שם ה'!

אלא באמת, משמע מכאן שגם כאשר הקב"ה משפיע על עמו שפע מבחינתנו אנו צריכים לזהות זאת כמעשה שנעשה בידי שמים ולקדש את שמו, ובעיקר יש לעשות כן בארץ ישראל.

מאוחר יותר, כאשר עם ישראל יכבוש את הארץ בסיוע אלוקי, יקים מלכות, יבנה ערים, ייטע עצים וישבע ברכה מאת ה' - תפקיד העם הוא לא רק ליהנות מן השפע הגשמי אלא להגיע תוך שימוש בו למעמד של ממלכת כהנים וגוי קדוש, ולקדש שם שמים בכל אורחותיו. למעשה הקב"ה רצה לחנך את העם לכך עוד בעודם במדבר, וגם נתינת המים צריכה הייתה להיות מלווה בקידוש ה', ואם לאו - "לא תביאו את הקהל הזה אל הארץ", כי כל עניין נתינת השפע, המים במדבר וכיבוש ארץ ישראל, הוא כדי להופיע את שם ה' בעולם.


גם בימינו זכינו בחסדי ה' המרובים להקים מדינה מהמפותחות בעולם, כלכלה חזקה, שפע גשמי בל יתואר, ושלל מעלות טובות. האם יתכן שמטרת תפילותינו לתשוקה לציון במשך 2000 שנות גלות תסתכם באכילת שווארמה בקניון כשברשותנו מזדה 6 דגם חדש? צריכים אנו לשאוף ולקדם לכך שכל המערכות, הכלליות והפרטיות, מטרתם העיקרית תהיה לגלות לעצמנו ולעולם כולו שיש מנהיג לבירה ויש תיקון עולם אותו צריכים אנו להשלים ולקדם!

             

שבת שלום,

נחום בוצ'קויוצא ע"י ישיבת היכל אליהו – כוכב יעקב

ד.נ בנימין 90622 02-9972023

* על מנת להוריד את השיעורים ניתן - 1. להורידם באמצעות תוכנות או אתרים המיועדים לכך [למשל דרך לחיצה כאן]. 2. לפנות אלינו דרך הצור קשר שבאתר.

בניית אתרים | יצירת קשר