חנות ספרים תרומה / הרשמה france

הגיהינום בעולם הזה? - מאמר לפרשת קורח

ואמר רבי ירמיה בן אלעזר, שלשה פתחים יש לגיהנם, אחד במדבר ואחד בים ואחד בירושלים. מה משמעות הימצאותו של הגיהנום בעולם הזה.
הרב נחום בוצ'קו, 27/06/2017 15:04:16

פרשת קורח

 

הגיהינום בעולם הזה?

 

בפרשתנו מסופר על אודות קורח ומשפחתו: "ותפתח הארץ את פיה...  וירדו הם וכל אשר להם חיים שאולה..." (במדבר טז, לב-לג). הגמרא במסכת עירובין (יט, א) דורשת על כך:

ואמר רבי ירמיה בן אלעזר, שלשה פתחים יש לגיהנם, אחד במדבר ואחד בים ואחד בירושלים. במדבר דכתיב "וירדו הם וכל אשר להם חיים שאולה" (במדבר טז, לג). בים דכתיב "מבטן שאול שועתי שמעת קולי" (יונה ב, ג). בירושלים דכתיב "נאם ה' אשר אור לו בציון ותנור לו בירושלים" (ישעיה לא, ט).  

בעל התורה תמימה (במדבר טז, לג, הערה כה) מסביר את דברי הגמרא על פי הדעה שהעולם מתחלק לשלושה חלקים, שליש מדבר, שליש ימים ושליש יישוב. לדבריו המאמר המובא בגמרא בא ללמדנו שבכל מציאות בעולם יש דין ויש דיין, ואין בנמצא מקום שהשגחתו של הקב"ה נעלמת ממנו - לא בימים, לא במקומות שלא דורכת בהם רגל אדם כמדבריות ולא בכל מקומות היישוב.   

שליש העולם המורכב ממקומות יישוב מתגלה דווקא בירושלים, ללמדנו שירושלים היא טבורו של עולם. אין זה פלא שהעולם כולו מתקוטט עד היום על ירושלים, כי כנראה שכולם מבינים שמבחינה רוחנית ירושלים היא מרכז העולם. וכך כתוב בזוהר הקדוש (פרשת פנחס):

"כמה דשייפין לא יכלי למיקם בעלמא אפילו רגעא חדא בלא לבא (כמו שהאברים אינם יכולים להתקיים בעולם אפילו רגע אחד בלא הלב) הכי עמין כלהו לא יכלין למיקם בעלמא בלא ישראל (כך כל העמים אינם יכולים להתקיים בעולם בלא ישראל). ואוף הכי ירושלים בגו שאר ארען כלבא בגו שייפין (וכמו כן ירושלים היא בתוך שאר הארצות כמו הלב בתוך האברים) ועל דא איהי באמצעיתא דכולי עלמא כלבא גו שייפין (ועל כן היא באמצעו של כל  העולם כמו הלב שהוא בתוך האברים באמצע הגוף)!

התייחסות הגמרא לגיהינום אינה מכוונת דווקא למציאות שאחרי המוות; תיתכן גם מציאות של ריחוק גדול של האדם או של החברה מהקב"ה, ריחוק שיוצר 'חיי גיהינום' בעולם הזה. הריחוק, שכמוהו כפתח גיהינום, יכול להתבטא בכל רובד בעולם – במדבר, בים ובמקומות יישוב.

במדבר התבטא הריחוק מהקב"ה בעוון המחלוקת של קורח ועדתו על משה, וכך הוא בכל מציאות של מחלוקת על מנהיגי הדור ובכל פירוד בין אדם לחברו.
הריחוק בים הודגם מפסוק מספר יונה. ה"עץ יוסף" (עירובין יט.) מסביר שבריחתו של יונה אל הים מבטאת את החטא של "מי שיכול להוכיח ואינו מוכיח". למנהיגי הציבור, למחנכים, לרבנים, למורים ולהורים יש אחריות קולקטיבית לדאוג שהעם לא יחיה חיי ריחוק מהקב"ה בעולם הזה, ואסור להם לברוח מאחריות.
הפתח השלישי הוא בירושלים - טבורו של עולם, לטוב ולמוטב. אם עם ישראל חלילה חוטא הריחוק גדול, אך בעת קירוב אנו זוכים מתוך קדושת ירושלים ל"והתהלכתי בתוככם והייתי לכם לאלוקים" (ויקרא כו, יב).

 

שבת שלום
נחום בוצ'קו

 

 
* על מנת להוריד את השיעורים ניתן - 1. להורידם באמצעות תוכנות או אתרים המיועדים לכך [למשל דרך לחיצה כאן]. 2. לפנות אלינו דרך הצור קשר שבאתר.

בניית אתרים | יצירת קשר