חנות ספרים תרומה / הרשמה france

ויסעו מהר ד' - מאמר לפרשת בהעלותך

מה משמעות הנונים ההפוכים בפרשיית נסיעת ארון הברית?
הרב נחום בוצ'קו, 15/06/2017 13:56:30

בס"ד

 

 

פרשת בהעלותך

 

 

ויסעו מהר ד'

 

 

בפרשתנו ישנו סימון חריג ומיוחד בספרי התורה: שני פסוקים ("ויהי בנסוע הארון... ובנחה יאמר...") מסומנים בנו"ן הפוכה – אחת לפניהם ואחת אחריהם (י, לה-לו). במשמעות סימון זה דנו המפרשים בהרחבה, ואף הגמרא במסכת שבת (קטו ע"ב) מתייחסת לכך ומביאה שני הסברים:
1) שני פסוקים אלה שבין שני הנו"נים הם ספר בפני עצמו, ולפי זה התורה נחלקת לשבעה ספרים: 'בראשית', 'שמות', 'ויקרא', 'במדבר' עד פסוקים אלה, שני פסוקים אלה, 'במדבר' מפסוקים אלה ואילך, דברים.
2) אין זה מקומם של פסוקים אלה, ונכתבו כאן 'כדי להפסיק בין פורענות ראשונה לפורענות שניה', כלומר להפסיק בין מה שנאמר "ויסעו מהר ה'" – שסרו מאחרי ה', לבין "ויהי העם כמתאוננים" – תלונות בני ישראל.
וצריך להבין מדוע "ויסעו מהר ה'" נחשבת ל'פורענות'? הרי צריכים היו לנסוע מהר סיני כדי להגיע לארץ ישראל, ובודאי לא היו נשארים שם לנצח! מסביר רבינו בחיי שלא מצאנו שהר סיני מכונה 'הר ה'' מלבד פסוק זה, ובכל מקום נקרא 'הר האלקים', 'הר חורב' ועוד, ובודאי רוצה התורה להשמיע לנו בכינוי זה מסר מיוחד. וכך אומר מדרש תנחומא: 'מאחרי ה' - כתינוק הבורח מבית הספר לבטל מדברי תורה', וכהסבר הרמב"ן (בפסוק לה): "שהיה מחשבתן להסיע עצמן משם מפני שהוא הר ה'", וחששו שמא יוסיף להם מצוות נוספות.

 

יתכן ואפשר לשלב בין שני ההסברים בגמרא ובכך להגיע למסקנה חשובה.
ננסה לבחון מהם שלושת החלקים של ספר במדבר: החלק הראשון מתאר את סדר מחנה ישראל במדבר כהכנה למלחמה וכניסה לארץ, ובחלק זה אין לכאורה תלונות והכל מתנהל על מי מנוחות. החלק השני מתאר את מסע הארון. בחלק השלישי מייד בתחילתו מתחילות התלונות, החטאים והפורעניות. תלונות כנגד המן ורצון לבשר, תלונות על המים, חטא המרגלים, מחלוקת קורח ועדתו, וכו'.

יתכן והנפילה הרוחנית הזאת, שהביאה לשרשרת החטאים, נבעה בגלל "ויסעו מהר ה' – סרו מאחרי ה' , כתינוק הבורח מבית הספר...". ברגע הגדול אמר עם ישראל 'נעשה ונשמע' בהר סיני אבל כדי לחיות חיים של קבלת עול מלכות שמים וקבלת עול מצוות חייבים להתמסר ללימוד תורה ולרענן ולהמשיך את הרצון הזה. עם ישראל מאס בלימוד התורה, וכדברי המדרש ברח מלימוד התורה כתינוק הבורח מלימודו, וכנראה זה מה שגרם לאותן נפילות רוחניות.

 

עלינו ללמוד מכאן עיקרון חשוב זה לחיינו אנו. בן אדם מחליט להתחזק בעבודת ה' בנושא מסויים, מקבל על עצמו עול מלכות שמים ועול מצוות, אך החלטה זו מוכרחה היא להיות מלווה בלימוד, בהעמקה, בהפנמה ובהזדהות כדי שאכן יצליח ליישם זאת בחייו היומיומיים, והחלטתו החשובה לא תתמסמס, בדיוק כפי שקרה לבני ישראל במדבר, מייד כשברחו מהר ה' ומלימוד התורה התחילו התלונות והפורענויות.

 

יהי רצון שנזכה להתחזק בקביעות עיתים לתורה, הן באיכות והן בכמות, ובכך לקבע בנפשנו קבלת עול מצוות ויישומן בפועל.

 

                                                      שבת שלום,

                                                           נחום בוצ'קו

 

 

יוצא ע"י ישיבת היכל אליהו – כוכב יעקב

ד.נ בנימין 90622 02-9972023
* על מנת להוריד את השיעורים ניתן - 1. להורידם באמצעות תוכנות או אתרים המיועדים לכך [למשל דרך לחיצה כאן]. 2. לפנות אלינו דרך הצור קשר שבאתר.

בניית אתרים | יצירת קשר