חנות ספרים תרומה / הרשמה france

בעקבות פרשיית הנזיר - מאמר לפרשת נשא

"וזאת תורת הנזיר, ביום מלאת ימי נזרו יביא אותו אל פתח אוהל מועד", ניסוח הפסוק אינו ברור – "יביא אותו"? מי יביא אותו הרי הוא בא בעצמו!
הרב נחום בוצ'קו, 06/06/2017 15:21:13

בס"ד

 

 

פרשת נשא

 

 

בעקבות פרשיית הנזיר

 

 

בפרשת השבוע אנו קוראים על דינו של נזיר. על הנזיר נאמר (ו, יג): "וזאת תורת הנזיר, ביום מלאת ימי נזרו יביא אותו אל פתח אוהל מועד", אך ניסוח הפסוק אינו ברור – "יביא אותו"? מי יביא אותו הרי הוא בא בעצמו! וכך דורש הספרי: "וכי אחרים מביאים אותו? והלא הוא מביא את עצמו! זו אחת משלש 'אתים' שהיה ר' ישמעאל דורש בתורה..." (מובא ברש"י, עיי"ש).

מה מדרש זה בא ללמדנו?

כבר הסברנו בעבר שבעניינו של הנזיר יש לכאורה סתירה. מצד אחד מעשה זה של הינזרות מוצג כדבר חיובי, אך מצד שני בתום ימי נזירותו מביא הנזיר קרבן חטאת על שהזיר עצמו מן היין (שהרי, כידוע, התורה אינה דורשת מהאדם להתנזר כליל מחיי החומר). ההסבר לכך הוא מה שדרשו חז"ל על עניין סמיכות פרשת נזיר לפרשת סוטה: 'לומר לך שכל הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין, שהוא מביא לידי ניאוף' (רש"י ו, ב). כלומר, מי שבסביבתו הקרובה נתקל בקלקול מוסרי, שייתכן ודבק אף בו במובן מסויים, מוטב לו שיילך ל'קיצוניות השניה' ויחיה תקופת נזירות מסויימת, ואחר כן יוכל לחזור לאיזון הנכון. רעיון זה דומה לשיטת המיצוע ודרך האמצע שהציע הרמב"ם (עיין שמונה פרקים).


על פי זה מסביר ה'משך חכמה' פירוש נפלא: 'והבחינה לדעת אימת נגמר שלמותו ומעלתו, שכוחות יצרו לא יוליכוהו שולל, והחמדה לא יתעה להשכל, כשהוא מסתכל על ענייני עצמו כמביט על מפעלות אחרים... ולכן דיבר בלשון שהוא מביא עצמו כמביא איש אחר'. כלומר, לאחר תקופה מסויימת בה אותו נזיר התנתק מכל מיני תאוות ומותרות שעלולים לדרדר אותו מבחינה מוסרית, הוא חוזר בתשובה ומשנה את עצמו עד כדי כך, שכשהוא בא לבית המקדש הוא "מביא אותו", כלומר, מביא את עצמו כאילו הוא מביא אדם אחר, חדש!

עניין זה ודאי נכון גם לכל אחד מאיתנו. הדרגה הגבוהה ביותר של חזרה בתשובה היא 'תשובה מאהבה' שמהפכת זדונות לזכויות, עד כדי כך שיש כאן מעין אדם חדש. וכך כותב הרב קוק (עין איה ברכות פרק א פסקה ג):  'אבל כיון שכבר ירד והיה בכל רע, ועתה שב ועשה לו לב חדש לעבוד את ד', כבר פעל ותיקן הרבה באותו היום, ונמצא שהיום נטהר מצד עצמו אבל האדם מצד עצמו עוד לא נטהר עד שיוסיף אומץ ביראת ד' וקרבת אלוקים יחפץ ביתר שאת מכפי שהיה קודם חטאו, שאז יעלה במעלה גדולה מכפי שהיה ונמצא שתשוב לו טהרתו ג"כ מצד האדם'.

משל למה הדבר דומה? לאדם ששותה 2 ליטר קולה ביום ומגיע עם שיניים עם חורים לרופא השיניים. הרופא מסביר לו את הסיכונים בכ"כ הרבה סוכר ביום וכו', ואז עומדות בפני האדם שתי אפשרויות: אפשרות אחת שהאדם אכן יפחית את צריכת הסוכר שלו ומצב השיניים שלו ישתפר. אפשרות שניה היא שהאדם ישתמש ב'חטא' הזה שהיה טבוע בו וישתמש בו כמנוף להשתנות לגמרי, וישנה את הרגלי האכילה שלו מן הקצה אל הקצה, ובכך מבחינה תזונתית יהפוך לאדם חדש. כך הוא גם לגבי תהליך התשובה - אדם שרגיל בהתנהגות בלתי מוסרית ורוצה לשנות דרכיו עומדות לפניו שתי אפשרויות: אפשרות אחת היא להתחרט ולקבל על עצמו שלא יעשה כן בעתיד ודיו. אפשרות שניה ומשמעותית יותר היא שבעקבות הירידה הרוחנית שחווה יחליט להתנתק לגמרי מן החטא, וישתמש בסיטואציה בה הוא נמצא כמנוף ליהפך לאדם חדש עם קרבת אלוקים גדולה עוד יותר.

 

 

 

 

                                                           שבת שלום

                                                           נחום בוצ'קו

 

 

יוצא ע"י ישיבת היכל אליהו – כוכב יעקב

ד.נ בנימין 90622 02-9972023
* על מנת להוריד את השיעורים ניתן - 1. להורידם באמצעות תוכנות או אתרים המיועדים לכך [למשל דרך לחיצה כאן]. 2. לפנות אלינו דרך הצור קשר שבאתר.

בניית אתרים | יצירת קשר