חנות ספרים תרומה / הרשמה france

מפקד בני ישראל - מאמר לפרשת במדבר

מדוע האריכה התורה כל כך בעניין המפקד על כל פרטיו?
הרב נחום בוצ'קו, 28/05/2017 16:59:52

בס"ד

 

 

פרשת במדבר

 

 


מפקד בני ישראל

 

 

פרשת במדבר עוסקת בעיקר במפקד של עם ישראל, וידועה השאלה מדוע האריכה התורה כל כך בעניין המפקד על כל פרטיו.

 

על דרך הפשט מסביר הרשב"ם שנצרכו למניין כחלק מההיערכות לכיבוש ארץ ישראל: "לפי שמעתה צריכים ללכת לארץ ישראל ובני 20 ראויים לצאת בצבא המלחמה".

 

במדרש ויקרא רבה (מובא ברמב"ן) המפקד נדרש לשבחם של בני ישראל, והציווי על המניין נאמר בלשון "שאו", שהיא לשון חשיבות וגדולה. וכן אמר רש"י: "מתוך חיבתן לפניו מונה אותם".

הכלי יקר מסביר שאנו למדים מהמניין עניין יסודי ביותר באמונתנו, והוא ההשגחה הפרטית. התורה מונה כל אחד ואחד מישראל כדי להזכיר לנו שמלבד הערך של האומה הישראלית ותפקידה בעולם ישנה השגחה על כל יהודי ויהודי, ולכן כל אחד נמנה באופן אישי.

 

באופן הפוך מגישתו של הרשב"ם, מסביר ה'שם משמואל' על פי הזוהר הקדוש שהמניין נעשה כהכנה לשנות הנדודים הארוכות של עם ישראל במדבר.
במדבר ישנם הרבה מזיקים, הן גשמיים והן רוחניים, ולכן: "הנה ידוע כי הצורך היותר גדול לניצוח מלחמות הוא חוזק הלב... ומזה יובן למעלה למשכיל במלחמה ברוחניות שיתד שהכל תלוי בה היא התאמצות וחוזק הלב, שלא יבטל דעתו מפני כל המניעות והמצירים, ויהיה חשוב בעיני עצמו, ויראה את עצמו כאילו כל העולם כולו תלוי בו... וע"כ טרם שנכנסו ישראל למדבר ללחום את המלחמה הגדולה ברוחניות באה המצווה למנותם, כי דבר שבמניין חשוב ואינו בטל.... ושם כל דבר הוא קיום הדבר".
כלומר, כאשר מונים כל אחד ואחד באופן אישי, יחס זה נותן אמונה בכוחו של כל אחד ואחד. כפי שבמלחמה ובקרב יש לכל חייל את התפקיד שלו, וכל תפקיד ותפקיד הוא חיוני ביותר לניצחון במלחמה – כך הוא גם ברוחניות. לכל אחד מאיתנו יש את הכוח ואת המחוייבות להשקיע את כל המאמצים בכדי לצאת מחוזקים מכל ניסיון והתמודדות. המפתח להצלחה, אליבא דה'שם משמואל', נעוץ בעצם ההכנה והמודעות לאתגר ולניסיון.

 

זהו לימוד גדול לחיים. לפני כל 'מדבר' אליו אנו נכנסים, כלומר לקראת כל סיטואציה חדשה לנו – מקום עבודה או מקום לימודים חדש, תחילת נישואין, לידת ילד, יציאה לפנסיה, כיתה א', תחילת לימוד בישיבה או התגייסות לצבא – עלינו לדעת שבכל מקום כזה יהיו לנו אתגרים וניסיונות . אם נתכונן כראוי ונהיה מודעים לקושי, לאתגר הרוחני או המעשי, אזי בעזרת ה' נצליח לעמוד במשימה ורק נגדל ונתרומם מאותו הניסיון.

 

 

 

 

                                                           שבת שלום

                                                           נחום בוצ'קו

 

 

יוצא ע"י ישיבת היכל אליהו – כוכב יעקב

ד.נ בנימין 90622 02-9972023
* על מנת להוריד את השיעורים ניתן - 1. להורידם באמצעות תוכנות או אתרים המיועדים לכך [למשל דרך לחיצה כאן]. 2. לפנות אלינו דרך הצור קשר שבאתר.

בניית אתרים | יצירת קשר