חנות ספרים תרומה / הרשמה france

המועדים לאור המנורה - מאמר לפרשת אמור

שואלים המפרשים (רש"י, רמב"ן ועוד): והרי הציווי על עריכת המנורה כבר נאמר בפרשת תצוה, ומדוע חוזרת התורה על כך פעם נוספת? ומוסיף 'אור החיים' הקדוש ושואל: מדוע נסמכה פרשיה זו לפרשיית המועדות?
הרב נחום בוצ'קו, 15/05/2017 13:25:28

בס"דפרשת אמור


המועדים לאור המנורהבפרשתנו נושאים רבים, חשובים ביותר.

אחת הפרשיות הרחבות היא 'פרשיית המועדות', בה התורה מצווה אותנו על השבת ועל המועדים, ומציינת בפירוט כל מועד ואת המצוות הנוהגות בו.

מייד לאחר מכן כותבת התורה: "וידבר ד' אל משה לאמור: צו את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור להעלות נר תמיד", ולאחר מכן מצווה על אפיית לחם הפנים ועריכתו בכל שבוע על השולחן.

שואלים המפרשים (רש"י, רמב"ן ועוד): והרי הציווי על עריכת המנורה כבר נאמר בפרשת תצוה, ומדוע חוזרת התורה על כך פעם נוספת?

ומוסיף 'אור החיים' הקדוש ושואל: מדוע נסמכה פרשיה זו לפרשיית המועדות?

מסביר 'אור החיים' הקדוש, שישנו מכנה משותף בין פרשיית המועדות לבין המנורה, וכי שניהם 'מצוות שביעיות', היינו בכל מצוות אלה טמונה מהותו של המספר שבע:

חג סוכות וחג הפסח – שבעה ימים.

ראש השנה ויום הכיפורים - בחודש השביעי (הוא חודש תשרי בספירת החודשים מניסן).

ספירת העומר - שבעה שבועות, וחג שבועות בסופה.

שבת - היום המקודש של שבעת ימי השבוע.

"לכן סמך  לזה גם כן מצוַת המנורה שהיא בחינת שבע נרות , גם השולחן ישנו בסוד שבע דכתיב "שש המערכת" וכו', והשולחן הסדורות עליו שהוא סוד המתקבץ בו שש מעלות והיא משלמת שבע".

פירוש זה ודאי נפלא, אולם 'אור החיים' מגלה כאן טפח ומכסה טפחיים כי הוא לא מסביר לנו מהי משמעותו של סוד השבע.

'אור החיים' מביא פירוש נוסף לקושיא המובאת למעלה:

הגמרא במסכת שבת (כב ע"ב), ובהרחבה בתוס' שם, מסבירה שמהות המנורה ומטרתה אינה להיות מכשיר תאורה, שהרי הקב"ה אינו צריך לאורה, אלא עניינה להוכיח לעם ישראל ולכל באי עולם שהשכינה שורה במשכן, ולאחר מכן בבית המקדש. משום כך נסמכה פרשת המנורה לחג הסוכות (האחרון ברשימת המועדים) שאף הוא עניינו להזכיר את ענני הכבוד שהנחו את ישראל במדבר והאירו להם והגנו עליהם. ענני הכבוד והמנורה שניהם מוכיחים כי השכינה שורה בישראל.


אולי אפשר לומר שהפירוש השני של 'אור החיים' מסביר, ולו במעט, את סוד הפירוש הראשון: המנורה הינה השראת השכינה במשכן, וכך גם ענני הכבוד, ויתכן שגם שאר המועדים והשבת הם נקודות האור, המשמעות, השכינה ששורה בקרבנו לכל אורך השנה. אכן, לכל חג ישנה השפעה הייחודית לו, אבל המכנה המשותף של המועדות הוא זכות עצומה שהקב"ה משפיע עלינו ועל מימד הזמן בו אנו חיים, ועל ידי כך החיים הטבעיים שלנו מתקדשים.
                                                         שבת שלום,

                                                           נחום בוצ'קויוצא ע"י ישיבת היכל אליהו – כוכב יעקב

ד.נ בנימין 90622 02-997202
* על מנת להוריד את השיעורים ניתן - 1. להורידם באמצעות תוכנות או אתרים המיועדים לכך [למשל דרך לחיצה כאן]. 2. לפנות אלינו דרך הצור קשר שבאתר.

בניית אתרים | יצירת קשר