חנות ספרים תרומה / הרשמה france

הקרבנות ועבודת ד' בימינו

האם עבודת הקרבנות רלוונטית לימינו?
הרב נחום בוצ'קו, 25/04/2017 11:33:35

בס"דפרשת צוהקרבנות ועבודת ד' בימינובפרשות אלה אנו לומדים על עבודת הקורבנות ועל סוגי הקרבנות השונים שהיו במשכן ובבית המקדש. התורה מבארת עניינים אלה בפרטי פרטים, אולם לקורא בן ימינו מעט קשה להבין נושאים אלו, וחסרונו של בית המקדש שמתפקד באופן פעיל הופך את עניין הקורבנות לעיסוק שנראה לא רלוונטי.

אך באמת יש לדעת ש'עבודת הקרבנות' היא למעשה עבודה שמקיפה את כל תחומי החיים - הן חיי כלל האומה והן חייו של הפרט  - ואם נתבונן ונעיין נוכל להקביל פרטים מעבודת הקורבנות לעבודת ד' שלנו היום, וכך נצליח ללמוד מן הפסוקים אלו מסקנות רלוונטיות גם לימינו אנו.


לדוגמא, בעניין קרבן החטאת נאמר (ו, יח): "זאת תורת החטאת. במקום אשר תישָחט העולה תישָחט החטאת".
מדוע לא ציינה התורה במפורש את מיקום שחיטת החטאת אלא קישרה אותו למקום שחיטת העולה?

כדי להבין את עומק העניין יש להסביר את ההבדל בין קורבן חטאת לקורבן עולה.

חטאת (של יחיד) באה בדרך כלל על עבירות חמורות שהעובר עליהם במזיד חייב כרת, לעומתה עולה (של יחיד) היא מעין דורון של האדם לד', ועליה אמרו חז"ל שהיא מכפרת על מצוות קלות שאין עליהם מלקות או מיתה, או על הרהורי עבירה.

על פי זה מסביר הרש"ר הירש: "מקור העולה הוא בחוסר מעש להגשמת מטרות מוסריות, ואילו מקור החטאת הוא בחוסר דבקות בערכי הטוב המוסרי", מה שהוביל אדם זה לעשיית עבירות חמורות. "הסיבה לשני אלה היא התגברות ההשפעה של כוחות החומר והחושים", אם בצורה קלה או בצורה חמורה, ולכן "רק הקרבה עצמית, מצד החומר והחושים, תביא כאן לידי תיקון, היא תביא לידי דביקות בערכי הטוב... יסוד החטאת כיסוד העולה הוא קידוש המעשים, ושורשו של זה הוא הקידוש המוסרי של בחינות החומר והחושים".


מן הפרט 'הקטן' הזה אנו יכולים ללמוד עיקרון עצום בעבודת ד'. אדם אינו נופל בחטא לפתע פתאום כרעם ביום בהיר. אם האדם שקוע בעשייה חיובית והוא דבוק בערכים מוסריים אין לו זמן ואפשרות ליפול. מי שמתרכז בטוב - יפעל בטוב ויתקדם, אך מי שאינו פועל בטוב אלא עסוק רק בטובתו האישית מצד החומר והחושים – עלול הוא במוקדם או במאוחר להגיע למקום שלילי, מקום שאף הוא אינו רוצה להגיע לשם, ודי לחכימא ברמיזא.

אכן כל הישיבות יצאו לחופשת בין הזמנים לפני ימים אחדים ויש מהתלמידים שחוששים מנפילה רוחנית, אחת העצות היא למלא את היום בעשייה חיובית וברוכה וכך לא ייווצר וואקום המאפשר ליצר הרע להתעורר.                                                      שבת שלום,

                                                           נחום בוצ'קויוצא ע"י ישיבת היכל אליהו – כוכב יעקב

ד.נ בנימין 90622 02-997202
* על מנת להוריד את השיעורים ניתן - 1. להורידם באמצעות תוכנות או אתרים המיועדים לכך [למשל דרך לחיצה כאן]. 2. לפנות אלינו דרך הצור קשר שבאתר.

בניית אתרים | יצירת קשר