חנות ספרים תרומה / הרשמה france

סופן נעוץ בתחילתן - מאמר לשבת פסח

בשבת של פסח מפטירים בחזון העצמות היבשות של יחזקאל. אמנם זוהי הפטרה מרגשת וחשובה, אך מה עניינה דווקא לחג המצות?
הרב נחום בוצ'קו, 03/04/2017 12:26:40

בס"דלשבת חוה"מ פסח


סופן נעוץ בתחילתןבשבת חול המועד פסח אנו קוראים בהפטרה את "חזון העצמות היבשות" בו מתאר הנביא יחזקאל חיזיון על תחיית האומה הישראלית וחזרתה לארץ ישראל (יחזקאל לז, יא-יב): "ויאמר אלי: בן אדם, העצמות האלה כל בית ישראל המה... לכן הינבא ואמרת אליהם: כה אמר ד' אלוקים: הנה אני פותח את קברותיכם והעליתי אתכם מקברותיכם עַמי, והבאתי אתכם אל אדמת ישראל".
אך הנה אמנם זוהי הפטרה מרגשת וחשובה, אך מה עניינה דווקא לחג המצות?


בספר יצירה נאמר "עשר ספירות בלימה נעוץ סופן בתחילתן ותחילתן בסופן", כלומר כבר בתחילתה של הבריאה טמון סופה ותכליתה, כמו שתתגלה ותיושם לעיני כל ישראל. נראה לומר שרעיון זה נכון גם לגבי גאולתן של ישראל, ו'סופן', כלומר הגאולה האחרונה, 'נעוצה בתחילתן', בגאולה הראשונה. משום כך בחג הפסח, בו אנו חווים את הגאולה הראשונה של עם ישראל, נעוצה גם הגאולה האחרונה, הגאולה העתידית. לכן אנו קוראים בחג זה את ההפטרה בה מתוארת הגאולה העתידית, גאולה אותה אנו חיים בדורנו אנו, שהרי הגוף הלאומי קם לתחייה ועם ישראל שב לארצו.


עניין זה רמוז גם ב"שירת הים". השירה פותחת במילים "אז ישיר משה", בלשון עתיד, והשאלה הידועה היא מה עושה כאן לשון עתיד, הרי זוהי שירה והודאה על הנס שנעשה להם כבר! על כך עונה הגמרא (סנהדרין צא ע"ב): 'מכאן לתחיית המתים מן התורה'. וכותב העץ יוסף שם: 'ללמדך, שגם לעתיד (משה רבנו) ישיר השירה'. כלומר, כבר בשירה של יציאת מצרים נעוצה השירה על הגאולה העתידית.


וכן בפרשת פקודי בזמן משיחת המשכן, מובא בתרגום יונתן בן עוזיאל (שמות מ, ט-יא) כי למשיחת כלי המשכן והקדשתם יש משמעות רחבה מאוד, והיא כוללת אף את מלכות בית יהודה, את מלך המשיח העתידי, את התגלות אליהו הנביא לפני הגאולה, ואף את מלחמת גוג ומגוג. שוב אנו מוצאים איך בתחילתו של דבר כבר נעוץ סופו – במשיחתם הראשונה של כלי המשכן כבר נעוץ עתידו של עם ישראל ושל העולם כולו.


משמעות רעיון זה של 'סופן נעוץ בתחילתן' הוא שבכל דבר הגדל ומתפתח, נמצא כבר בשורש ובגרעין שלו אפשרות ההשפעה על המשכו והתפתחותו. משום כך עלינו להשקיע בדרך הנכונה בכל דבר בבסיסו ובתחילתו, כגון בחינוך ילדים, בחיי זוגיות, ועוד, כך שההשפעה תהיה חיובית לאורך ימים ושנים.שבת שלום וחג שמח

נחום בוצ'קויוצא ע"י ישיבת היכל אליהו – כוכב יעקב

ד.נ בנימין 90622 02-9972023
* על מנת להוריד את השיעורים ניתן - 1. להורידם באמצעות תוכנות או אתרים המיועדים לכך [למשל דרך לחיצה כאן]. 2. לפנות אלינו דרך הצור קשר שבאתר.

בניית אתרים | יצירת קשר