חנות ספרים תרומה / הרשמה france

חג ראשון, חג שני וימי הספירה - מאמר

מדוע נצרכו שני ימים טובים בפסח ומה ההבדל ביניהם?
הרב נחום בוצ'קו, 03/04/2017 12:22:23

בס"ד
                                      חג ראשון, חג שני וימי הספירהבחג הפסח יש שני ימים טובים – יום ראשון של פסח ויום שביעי של פסח, ויש לעיין ולהעמיק מדוע נצרכו שני ימים טובים בפסח ומה ההבדל ביניהם.


כידוע, גאולת מצרים היתה כולה ב'איתערותא דלעילא', כלומר הקב"ה עשה את כל הניסים ואילו עַם ישראל עצמו לא היה צריך לעשות כמעט מאומה (מה שאין כן בהנהגה הרגילה בה נדרשים ישראל ל'איתערותא דלתתא', בבחינת 'פיתחו לי פתח כחודו של מחט'). באיתערותא דלעילא יש אהבה עצומה של הקב"ה לעם ישראל, שחוזרת ומושפעת עלינו כל שנה בחג הפסח.


אמנם בקריעת ים סוף היינו צריכים לעשות מעשה, שהרי הקב"ה אמר למשה "דבר אל בני ישראל ויסעו" כאשר הים היה עדיין גועש ורועש, ורק לאחר שנחשון בן עמינדב קפץ אל מים במסירות נפש בלתי רגילה – רק אז נבקע הים! ואף יתכן לומר שאין זה מעשה פרטי של נחשון אלא הוא ביטא בזה רצון שהיה אצל רבים אחרים בעם ישראל, ואם כן בנס קריעת ים סוף היתה השתתפות של עם ישראל.

מדוע, אם כן, ביציאת מצרים עצמה היתה איתערותא דלעילא בלבד ואילו בקריעת ים סוף היתה דרישה לאיתערותא דלתתא?


מסביר האדמו"ר מסלונים (נתיבות שלום, פסח, מה תצעק אלי, א) שביציאה עצמה היו ישראל עדיין משועבדים לכוחות הטומאה של מצרים, ולכן אף היו כאלה שחשבו לחזור לאחור, אולם בקריעת ים סוף, הואיל וישראל פעלו במסירות נפש למען שחרורם מהמצרים משום כך זכו למעלה גבוהה יותר של שחרור מוחלט מטומאת מצרים. זאת הסיבה שדווקא באותה שעה אמרו שירה ולא לפני כן, כי רק אז התעלו למעלה הגבוהה של ניתוק מוחלט ממֵיצרי המצרים.


אמנם גאולת מצרים השלמה תגיע רק עם מתן תורה בחג השבועות, שם יעלו ישראל דרגה, ממעלה של 'סור מרע' למעלה של 'עשה טוב'. במעמד הר סיני יזכו ישראל לא רק לשחרור מכוחות הטומאה אלא גם לקניית שלמות ע"י קבלת התורה.

עפ"י זה מובן כי גם עלינו מוטלת עבודה רצינית בימים אלה, ימי ספירת העומר שבין פסח לשבועות, בהם כל יום מסוגל לתיקון מידה מסויימת.


רבים שואלים במה הם אמורים להתמקד בעבודת תיקון המידות, הרי יש כ"כ הרבה מה לתקן?!

עונה הגאון מווילנא (ביאור לספר יונה ד, ג):  "במה שנכשל האדם בגלגול הזה הרבה פעמים... ובאיזו עבירה נפשו חשקה לו מאוד - אלו הם הדברים שעליו להשתדל יותר בתיקונם כי עבורם נתגלגל עתה (עיי"ש)". דהיינו, דווקא הדברים שהכי קשה לנו להתגבר עליהם ושהם הכי מושכים אותנו - שם כנראה המבחן האמיתי שלנו.

אכן, תיקון מידה הוא קשה מאוד ומשול כקריעת ים סוף, אבל המשתדל בימי ספירת העומר תהיה לו סייעתא דשמיא לכל השנה, כי לעניין תיקון המידות ימים אלה נחשבים שורשים לכל השנה.חג שמח ושבת שלום
   נחום בוצ'קויוצא ע"י ישיבת היכל אליהו – כוכב יעקב

ד.נ בנימין 90622 02-997202
* על מנת להוריד את השיעורים ניתן - 1. להורידם באמצעות תוכנות או אתרים המיועדים לכך [למשל דרך לחיצה כאן]. 2. לפנות אלינו דרך הצור קשר שבאתר.

בניית אתרים | יצירת קשר