חנות ספרים תרומה / הרשמה france

כאילו הוא יצא ממצרים - מאמר לפסח

מדוע עניין יציאת מצרים הפך להיות כל כך משמעותי? ועוד יש להבין, היאך אפשר לחייב כל יהודי ויהודי שיראה את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים – והרי זהו אירוע שהתרחש לפני אלפי שנים לאבותינו, ואילו אנו לא היינו נוכחים שם!
הרב נחום בוצ'קו, 03/04/2017 11:40:41

  בס"ד


               


"בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים"
בכל יום בקריאת שמע, בכל שבת ובכל חג בתפילה ובקידוש, וכן במצוות רבות אחרות - אנו מזכירים את יציאת מצרים. אף חג הפסח, ובעיקר ליל הסדר, מוקדש לעניין יציאת מצרים. מדוע עניין יציאת מצרים הפך להיות כל כך משמעותי? ועוד יש להבין, היאך אפשר לחייב כל יהודי ויהודי שיראה את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים – והרי זהו אירוע שהתרחש לפני אלפי שנים לאבותינו, ואילו אנו לא היינו נוכחים שם!בספר יד מצרים (לרי"א חבר, הקדמת פותח יד) כתב: " ...כהשלמת ימי הריון של האשה, אז יצאו משם כעובר הנשמט מבטן אמו בחפזון גדול, ואז ניכר גדולתם ומעלתם, ונעשו עם בפני עצמו..., שע"פ הטבע קשה לולד לצאת ממקום צר, כמו כן היה ביציאת מצרים... שהיא נקראת ערוות הארץ... וכמו בעת הלידה אז צירים יאחזון תחיל תזעק בחבליה, כמו כן ע"י יציאת ישראל הוכו המצרים עשר מכות, והיתה צעקה גדולה בכל ארץ מצרים...".

יש כאן דימוי נפלא המשווה את יציאת מצרים ללידה של ולד, כמו שנאמר "הנסה א-להים לקחת לו גוי מקרב גוי", ומכאן אנו למדים שיציאת מצרים אינה רק יציאה משעבוד מצרים לחירות אלא זהו בעצם רגע הלידה של האומה הישראלית.

משום כך מובן מדוע אנו מזכירים את יציאת מצרים כמעט בכל הזדמנות, שהרי לפני כן לא היתה לנו כלל זהות עצמית, כמו עובר הנתון במעי אמו, ורק בעקבות יציאת מצרים נשלמה הווייתנו (עיין מעין זה מהר"ל, גבורות ה' פרק ג').


אך זאת יש לדעת כי כל תאריך שנצטווינו בתורה לשמור ולזכור אינו תאריך המציין אירוע היסטורי שאירע בעבר בלבד, אלא בכל שנה ושנה משפיע הקב"ה את אותה השפעה שהיתה באותו היום. 'בניסן נגאלו – בניסן עתידים להיגאל', וכן שאר החגים על זו הדרך. אם כן בכל שנה ושנה חווה עם ישראל שלב נוסף בתהליך התחדשותו, ומתקרב הוא אל הגאולה השלמה.


ולא רק בראייה הישראלית הכללית, אלא אף כל יחיד ויחיד מישראל יכול בזמן הזה להיוולד מחדש ולהיגאל, לצאת מן המיצרים האישיים שלו, מהתמכרויות ושעבודים למיניהם, ולצאת ממש מעבדות לחירות, ובכך להרגיש כאילו הוא יצא ממצרים.ונסיים בדברי האדמו"ר מסלונים (בעל הנתיבות שלום): "ובכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים, שבכל דור ודור מתחדש עניין יציאת מצרים, שיהודי נגאל מקליפת מצרים ונהיה יהודי בן לעם הנבחר לשנה החדשה... ואפילו בהיותו משוקע במ"ט שערי טומאה מסוגל החג הקדוש הזה להוציאו, ויכול להתחדש כגר שנתגייר וכקטן שנולד".                                                                                      פסח כשר ושמח,

                                                                                           נחום בוצ'קו


* על מנת להוריד את השיעורים ניתן - 1. להורידם באמצעות תוכנות או אתרים המיועדים לכך [למשל דרך לחיצה כאן]. 2. לפנות אלינו דרך הצור קשר שבאתר.

בניית אתרים | יצירת קשר