חנות ספרים תרומה / הרשמה france

"את מספר ימיך אמלא" - מאמר לפרשת משפטים

מהי כוונת הגמרא שהקב"ה ממלא את ימיהם של הצדיקים? עין יעקב.
הרב נחום בוצ'קו, 23/02/2017 13:45:15

בס"ד

פרשת משפטים

"את מספר ימיך אמלא"

בסוף פרשתנו מופיע רצף של ברכות שיחולו על עם ישראל אם ישמע בקול ה'. אחת הברכות היא "לֹא תִהְיֶה מְשַׁכֵּלָה וַעֲקָרָה בְּאַרְצֶךָ אֶת מִסְפַּר יָמֶיךָ אֲמַלֵּא" (שמות כג, כו).

חז"ל מתייחסים לפסוק זה במקום אחר - על דברי משה רבנו לקראת מותו (דברים לא, ב), וכך אומרים חז"ל:  "וַיֹּאמֶר אֲלֵהֶם בֶּן מֵאָה וְעֶשְׂרִים שָׁנָה אָנֹכִי הַיּוֹם לֹא אוּכַל עוֹד לָצֵאת וְלָבוֹא - שאין ת"ל היום. מה ת"ל היום? היום מלאו ימי ושנותי. מלמד שהקב"ה יושב וממלא שנותיהן של צדיקים מיום ליום ומחודש לחודש, שנאמר את מספר ימיך אמלא" (קידושין לח, א).

מהי כוונת הגמרא שהקב"ה ממלא את ימיהם של הצדיקים?
מסביר ה'עין יעקב': "אפשר לומר דקאמר ממלא שנותיהן, כלומר במילואו וטובו שיכולין לעסוק בתורה ובמצוות עד יום ושעת מותן, להכי קאמר ומייתי היום מלאו ימי ושנותי (סוף חיי משה), לא אוכל לצאת ולבוא בדברי תורה. מכלל דעד השתא היה יכול לעסוק בדברי תורה".

כלומר, משה רבנו ע"ה ושאר הצדיקים - הקב"ה מזכה אותם עד סוף ימיהם באפשרות ובאושר הגדול לעסוק במצוות, ובכך ימיהם מלאים באופן ממשי.

גם על אברהם אבינו נאמר "וְאַבְרָהָם זָקֵן בָּא בַּיָּמִים וַיהוָה בֵּרַךְ אֶת אַבְרָהָם בַּכֹּל" (בראשית כד, א), ועל כך מפרש ה'כלי יקר' פירוש נפלא. לדברי ה'כלי יקר' היה צריך לכאורה לכתוב "יצא מן הימים" ולא "בא בימים" - שהרי אברהם כבר זקן!? אלא שזהו בדיוק ההבדל בין הרשעים לצדיקים: "לפי שהמידה ברשעים שימי הילדות הם להם ימי אור ויום בהיר, כי טובים המה להם אל השימושים הגופניים כי זה כל עיקר תכליתם, וימי הזקנה הם אצלם לילה ולא יום כי העולם חשך בעדם...  אבל בצדיקים מוחלפת השיטה, שבאים מן הלילות אל הימים, כי ימי הזקנה טובים להם אל קניית החכמה...  לכך נאמר בצדיקים בא בימים לזקנתם".

מדברי המפרשים שהבאנו אנו למדים שחייו של הצדיק ירא השמים, המקדיש את כל חייו וכוחותיו למען עם ישראל ולמען התורה, מלאים במשמעות בכל רגע, והוא מקבל שכר עוד בחייו שעד סוף ימיו הוא יוכל להמשיך בשאיפותיו הרוחניות ובמעשיו הטובים.
למעשה אנו בעצמנו אחראים על קיום ההבטחה, וכל אחד מאתנו יכול בשאיפותיו ובמעשיו לאפשר לקב"ה לקיים לגביו את הבטחת "את מספר ימיך אמלא".

ואכן כך מבאר ה'נתיבות שלום' את עניין הספרים שבהם אנו נכתבים בימים הנוראים - ספרי צדיקים, בינוניים ורשעים. לדברי ה'נתיבות שלום' אנו מחליטים באיזה ספר אני שואפים להיכתב ולהיחתם, ועל ידי חזרה בתשובה כנה ואמתית אנו כותבים את עצמנו בספרם של צדיקים: "שלושה ספרים נפתחים בראש השנה, צדיקים גמורים נכתבים ונחתמים לאלתר לחיים טובים וכו'... שהכוונה לא על העבר אם היה צדיק, אלא על העתיד - שפותחים לפני האדם שלושה ספרים ריקים לחלוטין ואומרים לו שיכתוב עצמו היכן שרוצה, ואם כותב עצמו מעכשיו להיות מהצדיקים גמורים אז נכתב ונחתם לאלתר לחיים טובים..."!!! (מאמרים על סוכות, מאמר ז, א).שבת שלום
נחום בוצ'קו
* על מנת להוריד את השיעורים ניתן - 1. להורידם באמצעות תוכנות או אתרים המיועדים לכך [למשל דרך לחיצה כאן]. 2. לפנות אלינו דרך הצור קשר שבאתר.

בניית אתרים | יצירת קשר