חנות ספרים תרומה / הרשמה france

מה ראשונים מסיני אף אלו מסיני - מאמר לפרשת משפטים

ביאור דברי רש"י כי כל אותם פרטי דינים הנפרטים אחד אחד בהרחבה בפרשתנו הם "מסיני", כלומר חשיבותם שווה למה שנאמר במעמד הר סיני.
הרב נחום בוצ'קו, 23/02/2017 13:40:49

בס"דדבר תורה לפרשת משפטים


                                    מה ראשונים מסיני אף אלו מסיני"ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם" – אומר רש"י: "ואלה, מוסיף על הראשונים, מה הראשונים מסיני אף אלו מסיני".

רש"י בא להוציא מדעת אלה החושבים שעשרת הדיברות שנאמרו לכל ישראל במעמד הר סיני הם עיקר התורה. זאת טעות! גם כל אותם פרטי דינים הנפרטים אחד אחד בהרחבה בפרשתנו הם "מסיני", כלומר חשיבותם שווה למה שנאמר במעמד הר סיני.

רעיון זה כל כך חשוב ונכון שרש"י בחר לפתוח בו את הפרשה, וגם האברבנאל הרחיב מאד בדבריו להסביר היאך כל דיבר ודיבר מעשרת הדיברות מתפרט ומתרחב בפרשת משפטים. לשיטתו הדין העיקרי נאמר בקצרה כדיבר, ופרטיו הרבים נאמרו בפרשת משפטים.

נביא מדבריו כמה דוגמאות: על איסור "לא תרצח" נאמר בפרשתנו: "מכה איש ומת", חלוקה בין רוצח בשוגג לרוצח במזיד, "מכה אביו ואמו" נחשב אף הוא כרוצח שהרי העושה זאת חייב מיתה כאילו רצח, "וכי יכה איש את עבדו ומת תחת ידו" הוא גם סעיף של דיני רציחה.

על איסור "לא תגנוב": כל ענייני נזיקין שמהותם פגיעה וחיסרון ממון חבירו, "כי יפתח איש בור ונפל שמה שור או חמור", "כי יגנוב איש את שור רעהו", "כי יבער איש שדה או כרם", וכן הלאה.

"זכור את יום השבת לקדשו": רעיון השבת שייך גם לעניין השמיטה, שהיא שש שנים של עבודה ושנה שביעית שמיטה, וכן בפסוק "ששת ימים תעשה מעשיך וביום השביעי תשבות".

האברבנאל מוכיח עוד כי התפרטות עשרת הדיברות בפרשה נכתבה על פי סדר, כאשר תחילה הפרשה מפרטת את דיני חמש הדיברות האחרונות על פי סדר, ולאחר מכן את חמשת הדיברות הראשונות.

מן הסתם יהיו שיחלקו על האברבנאל, ויטענו שפירושו אינו מוכרח וכי יש ציוויים או דינים שאינם נראים כהתפרטות של אותו דיבר והקשר בין העניינים הוא אסוציאטיבי בלבד. מבלי להיכנס להכרעה בין הדעות נראה לי שיהיה נכון לומר שעצם הגישה והרעיון הטמון בה נכונים לכולי עלמא, ונבאר דברינו:

יסוד חשוב מאוד ביהדות הוא שאין האדם יכול להאמין בעקרונות וערכים כלליים מבלי שיקפיד לשמור על כל פרטי עניינם. תפיסה כזו אינה ראויה וגם מבחינה מעשית אין היא יכולה להחזיק מעמד לאורך זמן. סיפר לי פעם חבר שהחליט לחדול מלקיים מצוות בצורה שלמה, אך הואיל והוא מאוד אוהב את רעיון השבת החליט שימשיך שלא לעבוד בשבת על אף שלא ישמור את כל הלכותיה. כשנפגשנו לאחר חודשיים-שלשה שאלתי אותו האם הוא עדיין מקפיד שלא לעשות בשבת שום דבר השייך לעבודה, והוא גימגם בתשובתו והודה כי אינו מקפיד על כך.

כשם שחיי זוגיות אינם רק משהו תיאורטי, ערכים יפים בלי כיסוי, אלא עבודה של פרטים קטנים, כך גם הקשר שלנו עם רבש"ע מכיל אמנם ערכים חשובים ומרכזיים אך הם חייבים לרדת לפרטים לעולם המעשה, כי אלמלא כן ודאי לא יחזיקו מעמד. ואכן ראינו זאת לאורך שנות הגלות כי רק השמירה על כל פרטי הדינים היא זו שהחזיקה את עם ישראל בכל הקורות אותם.


                                                         שבת שלום,

                                                           נחום בוצ'קויוצא ע"י ישיבת היכל אליהו – כוכב יעקב

ד.נ בנימין 90622 02-997202
* על מנת להוריד את השיעורים ניתן - 1. להורידם באמצעות תוכנות או אתרים המיועדים לכך [למשל דרך לחיצה כאן]. 2. לפנות אלינו דרך הצור קשר שבאתר.

בניית אתרים | יצירת קשר