חנות ספרים תרומה / הרשמה france

ברכת "המוציא" ויציאת מצרים - מאמר לפרשת וארא

המחלוקת בגמרא לגבי ברכת המוציא והמסר הנלמד בקשר לגאולה.
הרב נחום בוצ'קו, 24/01/2017 10:53:34

בס"ד

פרשת  וארא

ברכת "המוציא" ויציאת מצרים


במסכת ברכות (לח, א) מובאת מחלוקת בין ר' נחמיה לחכמים מהי הברכה שיש לברך על הלחם:
"ת"ר: מה הוא אומר? המוציא לכם מן הארץ
רבי נחמיה אומר מוציא לחם מן הארץ" (בלי ה הידיעה).

לדברי רבא כולם מסכימים שלשון "מוציא" מתייחסת לאירוע שהיה בעבר, שהרי כתוב "אל מוציאם ממצרים" (במדבר כג, כב) - ופרשה זו נאמרה הרבה אחרי שיצאו ישראל ממצרים,
והמחלוקת היא לגבי לשון "המוציא" - האם לשון זו מתייחסת לעבר או שמא לעתיד?

חכמים סוברים שלשון "המוציא" היא לשון עבר, על פי הפסוק "המוציא לך מים מצור החלמיש" (דברים ח, טו), כלומר "המוציא" משמעו "כבר הוציא". רבי נחמיה סובר לעומתם שזוהי לשון עתיד דווקא, שהרי בפרשתנו כתוב "המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים" (שמות ו, ז) – ולשון זו נאמרה בשעה שבני ישראל היו עדיין משועבדים, כלומר לשיטת ר' נחמיה יש בפסוק זה הבטחה אלוקית למשהו שיקרה בהמשך, ואילו חכמים לשיטתם מבינים בפסוק שכביכול הקב"ה אומר לישראל: כשתצאו ממצרים אעשה לכם סימן שתדעו שאני הוצאתי (בלשון עבר) אתכם ממצרים...

מקובלנו שכשחז"ל מביאים הוכחה שנראית לכאורה "רק" לשונית, למעשה יש לימוד עמוק יותר שאליו הם רוצים לכוון אותנו. מה מבקשים חז"ל ללמדנו? ומה הקשר בין הברכה על הלחם לבין יציאת מצרים?

הלחם הוא עיקר מאכלו של האדם. על אף שהלחם אינו מגיע ישירות מן הארץ, ועל האדם לעמול כדי שיוכל לאכלו, תיקנו חז"ל שיש לברך "המוציא לחם מן הארץ", כדי שנזכור ונפנים שכל היכולות האדירות של האדם באות מריבון העולמים, והוא הנותן לנו כוח לעשות חיל.

במחלוקת חכמים ורבי נחמיה יש שמדגישים את יציאת מצרים כאירוע בעבר, ויש שמדגישים אותה כאירוע שיתרחש בעתיד. יציאת מצרים בפרט ויציאת עם ישראל משעבוד האומות בכלל הן תהליך ארוך שהולך ומתקדם לכל אורך ההיסטוריה, תחילתו בעבר והמשכו בעתיד, וגם היום כשאנו זוכים לחיות בדור של גאולה עדיין לא הגענו לגאולה השלמה, ויש עוד לא מעט סוגי שעבוד שאנו משועבדים להם.

כמו שבאכילת הלחם - אף שאנו משקיעים מאמצים רבים אנו זוכרים כל יום שמי שמוציא לחם מן הארץ הוא הקב"ה והוא השורש לכלל כוחותינו המסייעים לנו במאכלנו ובפרנסתנו, כך בגאולה - כפי שביציאת מצרים עיקר הגאולה התבצעה בהתערבות אלוקית, גם כיום אנו צריכים לזכור ולהפנים שאף שאנו שותפים מלאים בקירוב הגאולה בהקמת מדינת ישראל, בביסוס זרועות הביטחון ובניצחון במלחמות - כמובן שהמקור התמידי לכל הניסים האלה הוא ריבון העולמים.  


שבת שלום
נחום בוצ'קו
* על מנת להוריד את השיעורים ניתן - 1. להורידם באמצעות תוכנות או אתרים המיועדים לכך [למשל דרך לחיצה כאן]. 2. לפנות אלינו דרך הצור קשר שבאתר.

בניית אתרים | יצירת קשר