חנות ספרים תרומה / הרשמה france

למען תדע כי אין כה' אלוקנו - מאמר לפרשת וארא

מטרתן של עשרת המכות שקיבלו מצריים.
הרב נחום בוצ'קו, 24/01/2017 10:43:50

                                                בס"דדבר תורה לפרשת וארא

      

                                           

 למען תדע כי אין כה' אלוקנו

   


אם נתבונן בעניין עשר המכות שהכה הקב"ה את מצרים, נראה כי יש להן שתי מטרות עיקריות:

  1. "בזאת תדע כי אני ה'" (ז, יז) – כדי שפרעה, המצרים וכל העולם יידעו שיש מנהיג לעולם.

  2. "והפליתי ביום ההוא את ארץ גושן אשר עמי עומד עליה" (ח, יח) – להראות לכל כי יש הבדל ברור בין ישראל לבין אומות העולם, וישראל הם בבחינת בנו בכורו של הקב"ה.

אך הנה, לפני תחילת המכות מופיע שלב נוסף.

התורה מספרת כך (ז, ח-י): "ויאמר ה' אל משה ואל אהרן לאמר: כי ידבר אליכם פרעה לאמר תנו לכם מופת, ואמרת אל אהרן קח את מטך והשלך לפני פרעה יהי לתנין. ויבא משה ואהרן אל פרעה ויעשו כן כאשר ציוה ה' וישלך אהרן את מטהו לפני פרעה ולפני עבדיו ויהי לתנין... ויעשו גם הם חרטומי מצרים בלהטיהם כן, וישליכו איש מטהו ויהיו לתנינים ויבלע מטה אהרן את מטותם".

ולכאורה לא ברור מהי מטרתו של התרגיל הזה, ולמה שהמטה יהפוך דוקא לתנין? ואם גם החרטומים הצליחו להפוך מטה לתנין מהו המופת הגדול שעשו משה ואהרן?

מסביר רש"י כי "מופת" כאן פירושו הוכחה, ולפי זה כל מטרת התרגיל הזה היתה להוכיח לפרעה כי משה ואהרן אינם מכשפים הפועלים על דעת עצמם אלא הם באים בשליחות הקב"ה.

אך מדוע דוקא מופת זה יוכיח שהם שליחיו של הקב"ה?

מסביר המלבי"ם שהמצרים היו עובדים לנילוס והיו אומרים שהוא אלוה גדול שברא את עצמו, וכן היו עובדים אל התנינים שביאור שהיו אלוהות אצלם, ופרעה שהיה אצלם גם כן אלוה היה אומר שהוא התנים הגדול של היאור וגם הוא ברא את עצמו, והיאור הוא שותף אליו באלהות. ולכן נעשה המופת בפני פרעה, בלא שיכול היה להתנגד, והמטה הפך לתנין וחזר והפך למטה בידו של אהרן, ובכך הוכח כי אלוהותם שלם מצרים אין להם יכולת פעולה בפני שליחיו של הקב"ה.

וכן כותב המדרש: 'קח את מטך והשלך לפני פרעה' - אמר הקב"ה: רשע זה מתגאה וקרא עצמו תנין, דכתיב "התנים הגדול"; לך ואמור לו: ראה מטה זה הוא עץ יבש ונעשה תנין ויש בו רוח ונשמה והוא בולע כל המטות וסופו לחזור עץ יבש, אף אתה בראתי אותך מטיפה סרוחה ונתתי לך מלוכה ונתגאה אתה ואמרת "לי יאורי ואני עשיתני", הריני מחזירך לתהו ובהו! אתה בלעת כל מטות שבטי ישראל הריני מוציא בלעך מפיך!" (ילקוט שמעוני, וארא, רמז קפא).

על פי זה מובן: מופת זה היה כעין הקדמה לבאות, וכעין מסר ברור לפרעה ולחרטומים על עליונותו של הקב"ה כמנהיג העולם לעומת אפסיותו של פרעה. בשלב זה פרעה בוחר להתעלם מן המסר הברור הזה, ובכך מאפשר הופעת ה' גדולה יותר ע"י עשרת המכות הבאות.


כשם שברור לנו שהנסים והמופתים שאירעו בתקופת יציאת מצרים היו מאת ה' יתברך - כך צריכים אנו בדורנו זה להיות מודעים לכך שהקב"ה הוא זה שמנהל ומוביל את ההיסטוריה של עם ישראל ושל העולם כולו, וחובה עלינו לא לשכוח זאת גם במצבים שאינם מובנים לנו, ואולי דווקא בהם!                                                                     שבת שלום,

                                                                 נחום בוצ'קויוצא ע"י ישיבת היכל אליהו – כוכב יעקב

ד.נ בנימין 90622 02-9972023


* על מנת להוריד את השיעורים ניתן - 1. להורידם באמצעות תוכנות או אתרים המיועדים לכך [למשל דרך לחיצה כאן]. 2. לפנות אלינו דרך הצור קשר שבאתר.

בניית אתרים | יצירת קשר