חנות ספרים תרומה / הרשמה france

מגלות לגאולה - מאמר לפרשת שמות

המדרש מונה ארבעה דברים שבזכותם נגאלו אבותינו ממצרים, מדוע דווקא ארבעה דברים אלה הם שהביאו לגאולת ישראל?
הרב נחום בוצ'קו, 19/01/2017 13:42:45

בס"ד
מגלות לגאולה"ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה את יעקב איש וביתו באו. ראובן שמעון לוי ויהודה, יששכר זבולון ובנימין, דן ונפתלי גד ואשר". בתחילת ספר שמות חוזרת ומונה התורה את שמות בני יעקב הבאים מצרימה, לומר לך שבזכות ששמרו על שמותיהם העבריים על אף היותם בגלות – זכו להיגאל.

המדרש מונה ארבעה דברים שבזכותם נגאלו אבותינו ממצרים: לא שינו את שמם, לא שינו את לשונם, לא אמרו לשון הרע, היו גדורים בעריות (שיר השירים רבה פ"ד, א, יב; ועוד).

מדוע דווקא ארבעה דברים אלה הם שהביאו לגאולת ישראל?

לא שינו את שמם – שמו של אדם מלמד על מהותו, וכמובא בגמרא (ברכות ז ע"ב): 'מנא לן דשמא גרים? אמר ר' אליעזר דאמר קרא: "לכו חזו מפעלות ה' אשר שָׂם שַׁמּוֹת בארץ" (תהלים מו, ט), אל תקרי שַׁמות אלא שֵׁמות'. 'שמא גרים' כלומר שמו של האדם מבטא את מהותו הפנימית (לדוגמא, בשם 'אברהם' טמון העניין שהוא 'אב המון גויים', וכידוע אברהם אבינו מבטא את הצד האוניברסאלי של עם ישראל).

ומצאנו עניין נפלא בילקוט שמעוני (לפרשתנו, רמז קסב): 'כל השבטים לשם גאולתן נקראו: ראובן – ויאמר ה' ראה ראיתי, שמעון – וישמע א-להים את נאקתם, לוי – ונלוו גויים רבים אל ה'', וכן הלאה עיין שם. רוצה לומר כי כבר בשמות השבטים טמון עניין הגאולה, ובכך ששמרו על שמותם, כלומר על מהותם ועל זהותם המקורית, בכך ודאי החדירו בנפשם את עניין הגאולה לכל אורך השעבוד, ומכוח זה נגאלו – כי רק מי שמרגיש שיש לו עתיד וכיוון משמעותי, רק הוא יוכל להחזיק מעמד על אף כל צרה.

לא שינו את לשונם – מסביר הכלי יקר כי השמות העבריים משמעותיים רק בלשון הקודש, ואילו היו ישראל משנים את לשונם שוב לא היו השמות העבריים משפיעים מאומה.

לא דיברו לשון הרע – היינו שהייתה אחדות במחנה ושמרו על אחווה ורעות. חז"ל מסבירים כי הצלחותיו של אחאב במלחמות, על אף שהיה מלך רשע וישראל עבדו ע"ז, היו בזכות שלא הייתה ביניהם לשון הרע.

היו גדורים בעריות – על אף שהיו בין המצרים שהיו ידועים בכך שהם שטופים בעריות מכל מקום שמרו ישראל על טהרתם וקדושתם, ובזכות כך שרתה שכינה בישראל ולא סרה מעליהם (המהלך כולו עפ"י ה'כלי יקר', שמות א, ב).


בימי מלחמה אלה, בהם אנו זוכים לגילויי אחדות אדירים בין כל הצבורים השונים במדינת ישראל ובחו"ל, עלינו להשתדל ולקדם את הגאולה שמהותה טמונה בנו. בתוך כך נשתדל להמשיך ולהפנים ע"י לימוד והעמקה את דבר גודל התקופה בה אנו חיים, ולהוסיף קדושה בקרב מחננו – ובכך נזכה לניצחון מוחץ על אויבנו ולגאולה שלמה!!
שבת שלום,

נחום בוצ'קו
* על מנת להוריד את השיעורים ניתן - 1. להורידם באמצעות תוכנות או אתרים המיועדים לכך [למשל דרך לחיצה כאן]. 2. לפנות אלינו דרך הצור קשר שבאתר.

בניית אתרים | יצירת קשר