חנות ספרים תרומה / הרשמה france

יוסף הצדיק - מאמר לפרשת ויחי

על ברכתו המיוחדת של יעקב ליוסף, ובמה זכה לגדלותו.
הרב נחום בוצ'קו, 15/01/2017 16:01:35

בס"דדבר תורה לפרשת ויחי

                                                  

יוסף הצדיקבפרשתנו מברך יעקב אבינו את בניו לפני מותו.

את יוסף מברך יעקב בשלל ברכות, ועל פי פירוש רש"י ומדרשי חז"ל חלק נכבד מברכות אלה מתייחסות לנסיונו הקשה של יוסף עם אשת פוטיפר.

אומרת הגמרא (סוטה לו ע"ב): "ותשב באיתן קשתו" (מט, כד), אמר ר' יוחנן משום ר' מאיר: בשעה שתבעתו אשת פוטיפר ליוסף ותפשתו בבגדו באת דיוקנו של אביו ונראתה לו בחלון, אמר לו, יוסף עתידין אחיך שייכתבו על אבני אפוד ואתה ביניהם, רצונך שימחה שמך מביניהם? מייד שכך יצרו וכו'...".

על פי הגמרא עולה כי שני גורמים עזרו לו ליוסף להתגבר על יצרו:

1) ראה דמות דיוקנו של אביו – עצם הזיכרון של החיבור העצמי לאביו ולמסורת משפחתו, שהרי יוסף למד תורה בנערותו עם אביו, עזר לו להתגבר בנסיון הזה.

2) שכרו בצדו – יוסף מבין שכדי שצאצאיו יזכו באבן מאבני החושן הוא צריך לעבור את הנסיון הזה – שכר רוחני.


במדרש להלן נראה כי גם שכר גשמי צפוי היה ליוסף על עמידתו בנסיון זה:

"אמר רבי שמעון בן גמליאל: יוסף משלו נתנו לו

פיו שלא נשק בעבירה - "ועל פיך יישק כל עמי"

גופו שלא נגע בעבירה - "וילבש אותו בגדי שש"

צווארו שלא הרכין לעבירה - "וישם רביד הזהב על צווארו"

ידיו שלא משמשו בעבירה - "ויסר המלך את טבעתו מעל ידו וייתן אותה על יד יוסף"

רגליו שלא פסעו בעבירה - "וירכב אותו במרכבת המשנה אשר לו" (בראשית רבה צ ג).


מהמדרש הזה אנו למדים שמי שמתגבר על יצרו זוכה גם לשכר גשמי בעולם הזה. ישנן הנאות גשמיות אסורות וישנן הנאות מותרות, הרוצה להתגבר על האסורות יבין שישנן הנאות דומות או מקבילות שהינן מותרות, ולפעמים הן אפילו בגדר מצוה.

כמו כן, במהלך הניסיון עצמו נימק יוסף את הסיבות מדוע הוא מסרב להיכנע לפיתוי של אשת פוטיפר, ואמר לה: "הן אדוני לא ידע אתי מה בבית וכל אשר יש לו נתן בידי, איננו גדול בבית הזה ממני ולא חשך ממני מאומה, כי אם אותך באשר את אשתו, ואיך אעשה הרעה הגדולה הזאת וחטאתי לאלוקים". יוסף מלמד אותנו סיבות שלא לחטוא: נאמנות והכרת טובה למעביד שלו, בבחינת בין אדם לחברו, ונאמנות גמורה לקב"ה.


לסיכום, אם כן, התגברותו של יוסף על הפיתוי של אשת פוטיפר לימדה את הדורות הבאים עצות לעמידה בנסיונות:

- ראה דמות דיוקנו של אביו – חיבור למסורת אבותיו ולתורה

- שמו ייכתב על אבני האפוד – שכר רוחני חשוב

- "משלו נתנו לו" – שכר גשמי

- "וכל אשר יש לו נתן בידי" – נאמנות וישרות כלפי החברה

- וחטאתי לאלוקים – יראת שמים.                                                         שבת שלום,

                                                           נחום בוצ'קויוצא ע"י ישיבת היכל אליהו – כוכב יעקב

ד.נ בנימין 90622 02-9972023

* על מנת להוריד את השיעורים ניתן - 1. להורידם באמצעות תוכנות או אתרים המיועדים לכך [למשל דרך לחיצה כאן]. 2. לפנות אלינו דרך הצור קשר שבאתר.

בניית אתרים | יצירת קשר