חנות ספרים תרומה / הרשמה france

מקורות דוד המלך וגאולת דורינו - מאמר לפרשת וישב

שושלת דוד המלך ותרומתה להיסטוריה של עם ישראל.
הרב נחום בוצ'קו, 22/12/2016 16:27:29

בס"דפרשת וישבמקורות דוד המלך וגאולת דורינובפרשתנו מסופר מעשה יהודה ותמר, בסופו יהודה בא על תמר כלתו בשוגג והוליד ממנה תאומים, פרץ וזרח, וכידוע מפרץ השתלשלה שושלת נכבדה ממנה יצא בועז, ומזיווגו של בועז עם רות המואביה יצא דוד מלך ישראל, מקים שושלת המלוכה לדורות, וממנו עתיד לצאת משיח בן דוד. גם רות המואביה, אמהּ של מלכות, מוצאה ממואב שנולד מזיווג לא ראוי בין לוט לבתו הבכירה.

ונשאלת השאלה: מדוע גילגלה ההשגחה שדוד מלך ישראל ייוולד מזיווגים שכאלה?

שאלה דומה בוקעת ועולה בתקופתנו, שהיא ודאי אתחלתא דגאולה: מדוע חלק נכבד מן המאמץ הלאומי של שיבת ציון והקמת המדינה נעשה ע"י יהודים שאינם שומרי תורה ומצוות, עד כדי כך שקמו תלמידי חכמים ולא רצו להשתלב בעשייה זו?

הרב יששכר שלמה טייכטל הי"ד כותב בספרו אם הבנים שמחה (2, יג): "והנה מבואר בספרי המקובלים שבעת שהשי"ת רוצה לעשות איזה דבר גדול בעולם שנוגע לעליונים בשמי שמים ולתחתונים בארץ, אז ה' יתברך מעטף דבר זה בכמה מיני עיטופים, ואפילו באמצעים שאינם נאים ועוד הם כעורים, כדי שלא ירגישו בזה הדינים והמקטרגים. ואלמלי היה נעשה בפומבי תיכף היה עולה המקטרג לקטרג ומידת הדין הייתה מעכבת בדבר".

מה המשמעות לכך שמידת הדין מקטרגת? אם זה דבר טוב אז למה שזה לא יתבצע בקלות?

משל למה הדבר דומה? לכלי קיבול שיש לו שיעור, וכששופכים לתוכו נוזלים יתר על המידה אזי השפע יזלוג החוצה, ובמקרים קיצוניים יותר הכלי יישבר. כך גם הדבר בלימודים גבוהים: פרופסור המלמד תלמיד מתחיל לא יוכל להשפיע עליו את כל הידע שלו בבת אחת אלא יצטרך להוריד את רמת הלימוד בכמה מדרגות.

באותה מידה ישנם בעולם כוחות חיוביים וכוחות שליליים. בתהליכים היסטוריים החשובים לעם ישראל ולעולם כולו, לא יכולה ההשפעה האלוקית להתערב באופן חזק ובולט מדי כי העולם לא יוכל לקבל זאת, משום כך יש לכסות ולהסתיר את ההתערבות האלוקית בעולם בכל מיני כיסויים ומסכים, בצורת תהליכים שונים, כך שזה לא ייראה כתהליך גאולה מובהק. אמנם התהליך הוא כה מכוסה עד שאכן תלמידי חכמים טובים וגדולים ראו זאת כדבר שלילי, שלא נעשה בדיוק כפי שהם ציפו. וכך לאט לאט התהליך מתקדם, קורם עור וגידים, ומתקרב אל היעד השלם בלי לעורר התנגדות חזקה.

באופן זה מסביר 'אם הבנים שמחה' (2, יא) מדוע נכשל נסיונו של השר דון יוסף, שהתחיל לעסוק בבניית ארץ ישראל ולא עלתה בידו – משום שהיה ירא שמים! מה שאין כן לעומת זמנו של הרב טייכטאל. וכך כותב שם: "על כן מעצה עמוקה של גדול העצה יעץ והעלה איש אחד שיבוא עם הפרוייקט הזה לקנות את הארץ הקדושה ולבנותה, איש אשר לא ידע מימינו ומשמאלו בתורה ומצוות...".

חשוב לציין שאין לנו הבנה בחשבונותיו של הקב"ה, ואין אנו יודעים מדוע דברים מתנהלים כך ולא אחרת, אלא תמיד עלינו להודות ולהכיר בטובה העצומה שמשפיע עלינו, וח"ו לא להשחיר את הטוב ולהתעלם ממנו, גם אם כל התהליך אינו עומד בדיוק בציפיותינו האנושיות.                                                      שבת שלום,

                                                           נחום בוצ'קויוצא ע"י ישיבת היכל אליהו – כוכב יעקב

ד.נ בנימין 90622 02-997202
* על מנת להוריד את השיעורים ניתן - 1. להורידם באמצעות תוכנות או אתרים המיועדים לכך [למשל דרך לחיצה כאן]. 2. לפנות אלינו דרך הצור קשר שבאתר.

בניית אתרים | יצירת קשר