חנות ספרים תרומה / הרשמה france

יעקב וישראל - מאמר לפרשת וישלח

על שינוי שמו של יעקב לישראל לפי פירושם של אור החיים והרב קוק.
הרב נחום בוצ'קו, 15/12/2016 13:27:10

בס"דדבר תורה לפרשת וישלח

                                                  

יעקב וישראל


לאחר המאבק שהיה ביניהם, הודיע המלאך ליעקב: "לא יעקב יֵאָמֵר עוד שמך כי אם ישראל" (לב, כט), היינו שנשתנה שמו מיעקב ל'ישראל'. אך הנה, למרות שינוי זה, אנו מוצאים כי התורה ממשיכה לכנותו פעמים רבות בשם 'יעקב'. לעומת זאת, אחר שינוי שמו של אברהם אבינו בברית המילה, שם נאמר לו: "ולא יקָרא עוד את שמך אברם, והיה שמך אברהם" (יז, ה), לא קראה לו התורה עוד בשם הישן. יתרה מזו, חז"ל אומרים (ברכות יג ע"א) שכל הקורא לאברהם 'אברם' עובר בעשה, אך מי שקורא לישראל 'יעקב' אינו עובר בעשה.


מסביר אור החיים הקדוש (לה, י) ששמו של אדם מבטא את מהותו, ושינוי השם אינו שינוי מהות אלא תוספת מעלה. השמות יעקב וישראל הינם שמות שונים ומהויות שונות, ולכל שם ישנו הזמן והמאורע המתאים רק לו. אמנם בשם 'אברהם' כלול גם השם 'אברם', ולכן אינו מן הראוי למעט ולחזור לשם 'אברם' שהוא פחות שלם מהשם 'אברהם'. חז"ל הסבירו שהשם 'ישראל' ניתן ליעקב כתוספת מעלה וכשם נוסף, והשאיפה והאידיאל הוא להתעלות למדרגת ישראל ויעקב יהיה השם הטפל.


הרב קוק (עין איה, ברכות פ"א סי' קעב) מסביר שישנם באדם ובעולם המון כוחות ואנרגיות, טובים ורעים. הכוחות הרעים מוכרחים לצאת אל הפועל, כי אם לא כן גם הדברים הטובים יהיו חסרים ויהיו חלשים. מאידך, אי אפשר שכוחות אלה ייצאו אל הפועל בלי שום מניעה ומעצור. כוחות הרע צריכים את פעולתו של 'יעקב', שתפקידו לאחוז בכוחות הרע ולמנוע מהם ללכת כרצונם בלא גבולות. זהו שנאמר ביעקב: "וידו אוחזת בעקב עשו", היינו שלא מנע את יציאתו של עשו לעולם, אבל אחז בעקבו כדי להגביל אותו. כאשר יתמתנו כוחות הרע וישלטו עליהם כוחות הטוב – אזי יהיה העולם שלם ותשלוט בחינת 'ישראל' בעולם, אך בזמן הגלות נמשך המאבק בין כוחות הרע והטוב. בזמן הגאולה, כשיד ישראל תהיה תקיפה בעולם, הכוחות הגסים ייכנעו ויקבלו את מרותם של כוחות הטוב, וכוחות הטוב ינתבו את הכוחות הגסים לתועלת, היינו הכוחות הגשמיים כצבא, כלכלה, טכנולוגייה, כולם יהפכו להיות חלק מהופעת ה' בעולם. כך הוא גם באדם הפרטי, כאשר הוא מתעלה לרמה גבוהה ביותר עד שכוחותיו הגשמיים שוב אינם במאבק עם הטוב אלא הם מנוצלים לעבודת ה', בבחינת "בכל דרכיך דעהו". אומר הרב כי זהו פירוש דבריו של המלאך: "כי שרית עם א-לוהים ועם אנשים ותוכל", היינו שהשם 'ישראל' מורה על כך שהוא השר השליט והוא הממונה האחראי על כלל הכוחות.

מדגיש הרב קוק כי גם במצב האופטימלי – אי אפשר לבטל לחלוטין את הבחינה של 'יעקב', כי תמיד צריך לשים לב שהכוחות החומריים לא פורצים את הגבולות הנכונים.


מי יתן ונזכה כולנו, הן במישור הפרטי והן במישור הכללי, גם להגביל את הכוחות הגסים למקום הנכון שלהם וגם להעלותם ולהופכם להיות חלק מעבודת ה' שלנו ומהופעת ה' בעולם דרך עם ישראל!!

 
                                                                                    שבת שלום,

                                                                                           נחום בוצ'קו

יוצא ע"י ישיבת היכל אליהו – כוכב יעקב

ד.נ בנימין 90622 02-9972023

* על מנת להוריד את השיעורים ניתן - 1. להורידם באמצעות תוכנות או אתרים המיועדים לכך [למשל דרך לחיצה כאן]. 2. לפנות אלינו דרך הצור קשר שבאתר.

בניית אתרים | יצירת קשר