חנות ספרים תרומה / הרשמה france

סולם יעקב - מאמר לפרשת ויצא

"והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה" - ביאור עניינו של חלום יעקב והמסר הנלמד ממנו.
הרב נחום בוצ'קו, 08/12/2016 08:53:31

בס"דפרשת ויצא


"והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה"יעקב אבינו חולם חלום: "ויחלום, והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה, והנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו".

נחלקו המפרשים בטיב חלום זה. רבינו בחיי מפרש שהיה זה מראה נבואה: 'אין חלום זה כחלומות הנהוגים בין בני אדם, וגם אינו חלום של רוח הקודש בלבד, שאילו כן היה אומר בסוף: 'וייקץ יעקב משנתו והנה חלום', אלא חלום של נבואה גמורה כעניין חלומות הנביאים...'.

פירוש זה מתאים לדברי ה'פרקי דרבי אליעזר' שהובא ברמב"ן. לדבריו המלאכים העולים ויורדים מרמזים על מלכויות אומות העולם, שעולים למשילות גבוהה מאד על העולם ובסופו של דבר נופלים ונשכחים מן ההיסטוריה: 'כי הראהו ממשלת ארבע מלכויות ומעלתם וירידתם... והבטיחו כי הוא יתעלה יהיה עמו בכל אשר ילך ביניהם וישמרנו ויצילנו מידם...'. בסוף דבריו מוסיף המדרש: 'הראהו שר מלכות אדום עולה ואינו יורד... " אם תגביה כנשר ואם בין כוכבים שים קינך משם אורידך נאום ד' ".  בהמשך הנבואה הקב"ה מבטיח ליעקב אבינו: "והיה זרעך כעפר הארץ ופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה, ונברכו בך כל משפחות האדמה ובזרעך".


למדנו מן הנבואה הזאת כמה נקודות יסודיות מאד:
- גם כשעם ישראל בגלות הקב"ה שומר עלינו, ואכן ב"ה כך היה מאז ומעולם.
- אומות העולם אשר שלטו על העולם כולו נעלמו מבמת ההיסטוריה, ואכן כך היה לעולמים.
- גם אם נדמה כיום שמלכות אדום שולטת על העולם כולו - גם היא נפול תיפול. תמיד נדמה היה לנו שהמעצמה הכי גדולה בעולם אי אפשר לה שתיפול, אך כפי שנפלו מעצמות בעבר כך גם המעצמות של היום אין להן תעודת ביטוח, והן עלולות להיעלם ולרדת מגדולתן.
- עם ישראל, גם אם במהלך שנים רבות היה נרדף בעולם כולו, לעתיד לבוא הוא יוביל את העולם לתיקון במלכות ש-די, ויתברכו ממנו כל העמים. כבר היום אפשר לראות בבירור שהתורה שירדה לעולם בסיני העלתה את רמתו המוסרית של העולם, וכל העולם התברך ממנה. וכן אפשר לראות בבירור את המקום המרכזי שעם ישראל תופס על במת ההיסטוריה.

מדהים לראות כיצד דברים שנכתבו ונמסרו לפני אלפי שנים אכן התקיימו בפועַל, ואף ממשיכים להתגשם לנגד עינינו.

יותר מכך ראוי לשים לב שהסולם "מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה", כלומר עם ישראל הינו העם שמחבר את העולמות, העליונים והתחתונים, וכל זה דווקא בארץ ישראל, כפי שנאמר לו באותה נבואה "הארץ אשר אתה שוכב עליה לך אתננה ולזרעך", ומתוך כך "ונברכו בך כל משפחות האדמה".
עניין זה נכון גם לאדם הפרטי, ושאיפתנו צריכה להיות שאכן נהיה מוצבים ארצה, אך בחיבור נפלא ובהרמוניה שראשנו גם יגיע השמימה.                                                           שבת שלום

                                                           נחום בוצ'קויוצא ע"י ישיבת היכל אליהו – כוכב יעקב

ד.נ בנימין 90622 02-9972023


* על מנת להוריד את השיעורים ניתן - 1. להורידם באמצעות תוכנות או אתרים המיועדים לכך [למשל דרך לחיצה כאן]. 2. לפנות אלינו דרך הצור קשר שבאתר.

בניית אתרים | יצירת קשר