חנות ספרים תרומה / הרשמה france

יציאת יעקב - מאמר לפרשת ויצא

ביאור עניין יציאתו של יעקב לחרן והמסר הנלמד מכך.
הרב נחום בוצ'קו, 08/12/2016 08:47:29

בס"דפרשת ויצאיציאת יעקב"ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה". וידועה השאלה: מדוע הדגישה התורה את יציאתו של יעקב, הרי די היה לכתוב שהלך לחרן?
רבים מן המפרשים הסבירו זאת כביטוי לעוצמתו של יעקב אבינו, שיציאתו מן העיר עשתה רושם רב. לעומתם, בעל ה'כלי יקר' מביא שני פירושים מעט יותר ביקורתיים על יעקב אבינו:
א) מצאנו שיעקב אבינו נענש על אותן השנים שלא היה סמוך לאביו ואמו ולא קיים מצוַת כיבוד אב ואם, וקשה שהרי הלך בעצת אביו ואמו ומדוע נענש? אלא אביו ואמו התירו לו ללכת לארם באופן שכשיוכל לחזור יעשה זאת, אבל הוא יצא משם לגמרי מכל וכל וכאילו שכח את בית אביו ואמו, וזוהי משמעות הביטוי "ויצא".
ב) יעקב יצא מארץ ישראל לגלות. "לפי שארץ ישראל מקום גילוי שכינתו יתברך וההולך משם ירידה הוא לו ויציאה מן קו השיווי, כי כל 'יציאה' הוא מן המקום שהוא ראוי להיות בו... נמצא שיציאה זו עשתה רושם גם בו בעצמו".
כלומר, על אף שמוכרח היה יעקב לברוח ולצאת מארץ ישראל מכל מקום מבחינה רוחנית הוא יצא מה'שיווי משקל' הרוחני המתאים. על פי זה נלמד על עצמנו, שאם נאלצים אנו לשהות בחו"ל, בין באופן זמנו ובין באופן קבוע, הרי אנו מכניסים את עצמנו לחוסר איזון רוחני ולריחוק מרבש"ע השוכן באופן מקסימאלי דווקא בארץ ישראל.

מהו אותו "קו השיווי" אליו מתייחס הכלי יקר?

נראה לומר שרעיון זה זהה לעיקרון חשיבות ההליכה ב'דרך האמצע', כפי שכותב הרמב"ם בהקדמה למסכת אבות (שמונה פרקים, תחילת פרק ד): "הפעולות אשר הן טובות הן הפעולות השוות הממוצעות בין שני הקצוות ששניהם רע, האחד הייתור והאחר החיסור. והמעלות הן תכונות נפשיות ממוצעים בין שתי תכונות רעות, האחת מהן יתירה והאחרת חסרה".

יתכן לומר שבשביל יהודי, הן כפרט והן לאומה כולה, דווקא בארץ ישראל אנו יכולים להגיע לדרך האמצע.

סבי, הרב משה בוצ'קו זצ"ל, היה מרבה לדבר על ההרמוניה בין גוף לנפש, בין רוחניות לגשמיות, בין תורה לעבודה, בין שלל חלקי העם, וכן הלאה. נראה לי ברור שההרמוניה הזאת יכולה לבוא לידי ביטוי דווקא בארץ ישראל, הארץ שבה כל יהודי ויהודי וכן האומה כולה יכולים להתפתח בצורה הבריאה ביותר.

יתכן לומר שזהו גם עומק דברי הזוהר (פרשת פנחס רכא:): "ואוף הכי ירושלים בגו שאר ארען כליבא בגו שייפין, ועל דא איהי באמצעיתא דכולי עלמא כליבא גו שייפין" = וכמו כן ירושלים היא בתוך שאר הארצות כמו הלב בתוך האיברים, ועל כך היא באמצעו של כל העולם כמו הלב שהוא בתוך האיברים באמצע הגוף (תרגום 'מתוק מדבש').                                                      שבת שלום,

                                                           נחום בוצ'קויוצא ע"י ישיבת היכל אליהו – כוכב יעקב

ד.נ בנימין 90622 02-997202
* על מנת להוריד את השיעורים ניתן - 1. להורידם באמצעות תוכנות או אתרים המיועדים לכך [למשל דרך לחיצה כאן]. 2. לפנות אלינו דרך הצור קשר שבאתר.

בניית אתרים | יצירת קשר