חנות ספרים תרומה / הרשמה france


מחיר: 40 ש"ח
משלוח: 18 ש"ח
* ניתן לאסוף את הספרים מהישיבה
ללא דמי משלוח
לקניית הספר »

ספר: בראשית - נח

פרשת בראשית היא מן הקשות שבפרשות התורה. רבים הם המחברים שנמנעו מלפרשה, אולם רש"י לא פסח עליה, והאריך להסביר כל דיבור בה, אולם דבריו נשארו עלומים.
הרב שאול דוד בוצ'קו
פרשת בראשית היא מן הקשות שבפרשות התורה. רבים הם המחברים שנמנעו מלפרשה, אולם רש"י לא פסח עליה, והאריך להסביר כל דיבור בה, אולם דבריו נשארו עלומים.

רוב דבריו הם דברי אגדה, והלומד חש לעיתים שהפירוש אינו מסייע להבנה אלא אף מוסיף תהיות. כך הוא הדבר כשרש"י תמה בתחילת פירושו מדוע התורה התחילה בתיאור הבריאה, או כשטוען שהלבנה באה בתלונות לפני הקב"ה, או שהצמחים 'מרדו' ולא צייתו לבורא.

המחבר מפליא לעשות ולבאר את כל האגדות האלה, ומראה באצבע כי כולן באו לבאר את תכליתה של הבריאה. פרק הבריאה הוא כולו מסתורין, ועתה הוא נתעטף במשמעות הנוגעת לכל אדם. כן הוא גם בפרקים הבאים, העוסקים בגן עדן, בנחש ובחטא. המחבר מגלה מתוך דברי רש"י כי סיפור זה הינו מסע להבנת מהותו של אדם, ובעיקר – כח הבחירה החופשית מול רצון הא-ל. רש"י מלמדנו שסיפור החטא ועונשו לא התרחשו אחר הבריאה, אלא הם חלק מתהליך הבריאה עצמו, ויש בהם ניתוח עמוק של תכונות האדם, כוחו וחולשותיו, אופן התמודדותו, אופיו ומיזגו.


בניית אתרים | יצירת קשר